• Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Neste Pro Diesel – maailman parasta dieseliä

Neste Oilin korkealaatuinen dieselpolttoaine Neste Pro Diesel täyttää ensimmäisenä maailmassa autonvalmistajien suositteleman WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel Charter) -luokituksen. Neste Pro Diesel sisältää vähintään 15 % uusiutuvaa NExBTL-dieseliä.

WWFC-luokitus on Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian autonvalmistajien yhdessä laatima suositus polttoaineille. WWFC-luokituksesta julkaistiin vuonna 2013 viides painos, joka on tehty uusinta ajoneuvo- ja moottoritekniikkaa silmällä pitäen.

WWFC kategoria 5 -luokituksessa polttoaineille asetetaan tiukkoja vaatimuksia, joiden tavoitteena on varmistaa muun muassa moottorin, moottoriöljyn ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistojen pitkäaikainen, häiriötön toiminta. Perinteisen biodieselin eli FAMEn käyttöä ei tässä korkeimmassa luokituksessa sallita lainkaan. Sen sijaan kehittyneempien biopolttoaineiden, kuten vetykäsiteltyjen kasviöljyjen (HVO ja BTL eli Biomass to Liquid) käyttöä dieselpolttoaineissa ei ole rajoitettu, vaan niiden käyttöä suositellaan.

Suositeltujen biopolttoaineiden joukkoon kuuluu muun muassa Neste Oilin valmistama uusiutuva NExBTL-diesel, jota valmistetaan vetykäsittelemällä erilaisia kasviöljyjä ja jäteraaka-aineita.

WWFC kategoria 5 -luokituksen vaatimukset täyttävää Neste Pro Dieseliä on myynnissä Suomessa kaikilla Neste Oilin palveluasemilla sekä K-plussaa myöntäviltä automaattiasemilta. Neste Pro Diesel soveltuu kaikkiin dieselautoihin ja sen käytöllä voidaan vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä parantaa auton suorituskykyä. Lisäksi Neste Pro Dieselin erinomaiset kylmäominaisuudet lisäävät käyttövarmuutta talvikautena.