• Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Neste Oil edistää vastuullisesti tuotetun uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa

Uusiutuva lentopolttoaine on uusi tuote, joka hyväksyttiin kaupalliseen käyttöön vuonna 2011 (ASTM D7566 -polttoainestandardi). Biopolttoaineiden käyttöönotolla voidaan merkittävästi vähentää lentoliikenteen tuottamia, ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Nestemäiset polttoaineet ovat ainoa vaihtoehto lentoliikenteessä, joten fossiilista kerosiinia korvaavien polttoaineiden kehittäminen ja markkinoille saaminen on erittäin tärkeää.

Neste Oil on mukana hollantilaisessa aloitteessa, jonka tavoitteena on edistää vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä. Neste Oilin lisäksi aloitteen ovat allekirjoittaneet KLM, SkyNRG, Schipholin lentokenttä, Rotterdamin satama, Hollannin infrastruktuurista ja ympäristöstä vastaava valtiosihteeri sekä Hollannin elinkeinoministeri. Neste Oilin rooli hankkeessa on kartoittaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantomahdollisuuksia ja tuotannon lisäämistä asteittain. Yhtiön Rotterdamin jalostamo voisi mahdollisesti olla Hollannin ensimmäinen uusiutuvaa lentopolttoainetta jatkuvatoimisesti tuottava laitos.

Neste Oil on myös mukana EU:n tukemassa Itaka-hankkeessa, jonka tarkoitus on eurooppalaisen yhteistyöverkoston kautta tuottaa ja testata lentopolttoainetta eurooppalaisista raaka-aineista. 

Neste Oil on maailmanlaajuinen edelläkävijä uusiutuvissa lentopolttoaineissa ja uusiutuvaa NExBTL-lentopolttoainetta on kokeiltu kaupallisessa käytössä. Yhtiö odottaa, että hollantilainen aloite avaisi markkinoita vastuullisesti tuotetuille uusiutuville lentopolttoaineille ja sen myötä lentoliikenteessä voitaisiin siirtyä yksittäisistä biopolttoainekokeiluista kohti jatkuvaa tuotantoa ja tarjontaa.

NExBTL-lentopolttoaineen tuotanto perustuu Neste Oilin omaan NExBTL-teknologiaan, ja sitä voidaan valmistaa joustavasti eri kasviöljyistä sekä jätepohjaisista raaka-aineista. Neste Oil varmistaa kaikkien käyttämiensä uusiutuvien raaka-aineiden vastuullisuuden ja yhtiön toimitusketju täyttää lukuisten sertifiointijärjestelmien vaatimukset.

Uusiutuva NExBTL-lentopolttoaine täyttää lentopolttoaineille asetetut tiukimmatkin laatuvaatimukset ja sen käytöllä voidaan vähentää merkittävästi lentoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.