• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Hallinnointi

Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 mukaisesti. Neste Oil Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin sääntöjä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Lue lisää Riskitietoisuus ja ennaltaehkäisevä riskien hallinta Lue lisää

Lue lisää Riskienhallinnalla kilpailuetua tukemalla mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia Lue lisää

Lue lisää Riittävän riskien käsittelyn ja valvonnan erityisesti terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja kestävän kehityksen alueilla Lue lisää

Lue lisää Riskien hallinta toiminnallisena osana suunnittelua, päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa ennalta määriteltyjen vastuiden ja roolien puitteissa. Lue lisää