• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Hallituksen palkitseminen ja osakeomistukset

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Hallituksen vuosipalkkioista 2013 yhtiökokous päätti seuraavaa:

  • puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
  • jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin, eivätkä siten saa tulos- tai osakepalkkiota.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja vuosipalkkiot on esitetty oheisessa taulukossa. Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet.

Hallituksen palkkiot 31.12.2013
Vuosipalkkiot, euroa Kokouspalkkiot, euroa Vuosipalkkiot, euroa
2013 2013 2012
Jorma Eloranta 66 000 10 200 61 800 1)
Maija-Liisa Friman 49 200 10 200 45 750 2)
Per-Arne Blomquist 26 550 3) 18 000
Michiel Boersma 35 400 22 800 35 400
Laura Raitio 35 400 11 400 35 400
Willem Schoeber 26 550 3) 16 800
Kirsi Sormunen 26 550 3) 9 000
1) Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, josta Jorma Elorannalle maksettiin palkkiota ajanjaksolta 28.3.–31.12.2012. Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 49 200 euroa, josta Elorannalle maksettiin palkkiota ajanjaksolta 1.1.–28.3.2012
2) Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 49 200 euroa, josta Maija-Liisa Frimanille maksettiin palkkiota ajanjaksolta 28.3.–31.12.2012. Hallituksen jäsenen palkkio 35 400 euroa, josta Frimanille maksettiin palkkiota ajanjaksolta 1.1.–28.3.2012
3) Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 35 400 euroa, josta Per Arne Blomquistille, Willem Schoeberille ja Kirsi Sormuselle maksettiin palkkiota ajanjaksolta 4.4.–31.12.2013.
Osakeomistukset 31.12.2013
2013 2012 Muutos, kpl
Jorma Eloranta 14 000 12 000 2 000
Maija-Liisa Friman 6 000 6 000
Per-Arne Blomquist 3 000 3 000
Michiel Boersma 5 000 5 000
Laura Raitio 1 500 1 500
Willem Schoeber 1 500
Kirsi Sormunen
Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet omistamiaan Neste Oilin osakkeita palkkiona, vaan ovat hankkineet ne omilla varoillaan.
Hallituksen osakeomistukset ja palkkiot 1.1.–4.4.2013*)
Vuosipalkkiot, euroa Kokouspalkkiot, euroa Vuosipalkkiot, euroa
2013 2013 2012
Nina Linander 8 850 4 800 35 400
Hannu Ryöppönen 8 850 4 800 35 400
Markku Tapio 8 850 1 800 35 400
*) Nina Linanderin, Hannu Ryöppösen ja Markku Tapion jäsenyydet Neste Oilin hallituksessa päättyivät yhtiökokouksessa 4.4.2013.
Osakeomistukset 4.4.2013 Osakeomistukset 31.12.2012
2013 2012 Muutos, kpl
Nina Linander 1 100 1 100
Hannu Ryöppönen 3 500 3 500
Markku Tapio
*) Nina Linanderin, Hannu Ryöppösen ja Markku Tapion jäsenyydet Neste Oilin hallituksessa päättyivät yhtiökokouksessa 4.4.2013.
Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet omistamiaan Neste Oilin osakkeita palkkiona, vaan ovat hankkineet ne omilla varoillaan.

Säännöllisesti päivittyvät tiedot löytyvät osoitteesta www.nesteoil.fi/sijoittajat.