• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Henkilöstörahasto

Neste Oilin henkilöstörahasto perustettiin keväällä 2005, ja siihen kuuluu konsernin henkilöstö Suomessa. Konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvat henkilöt eivät voi olla rahaston jäseniä ansaintajaksojen aikana. Yhtiön hallitus määrittelee vuosittain rahastoon maksettavan voittopalkkioerän määräytymisperusteet. Vuonna 2013 maksettu voittopalkkioerä oli sidottu yhtiön vertailukelpoiseen liikevoittoon 2012.

Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä vakituisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat konsernin työntekijät. Rahaston jäsenyys alkaa sitä kuukautta seuraavana kuukautena, jolloin työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Rahaston jäsenyys ei pääty automaattisesti työsuhteen päättyessä, vaan vasta kun jäsen on saanut osuutensa rahastosta täysimääräisenä.

Konsernin rahastoon maksamat voittopalkkioerät jaetaan rahaston jäsenille tasasuuruisina. Rahasto-osuudet on jaettu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Nostettavissa oleva osa määritellään vuosittain ja maksetaan jäsenille, jotka haluavat käyttää nosto-oikeuttaan. Jokainen voi valita, haluaako nostettavissa olevan osan käteisenä vai henkilöstörahaston hankkimina yhtiön osakkeina.

Vuonna 2013
Neste Oilin vuonna 2013 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2012 oli 2,86 miljoonaa euroa (2 864 256) euroa (845 303 euroa vuonna 2012).