• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Riskien raportointi

Konsernin hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle ja Neste Oilin johtoryhmälle suunnatussa riskiraportoinnissa noudatetaan seuraavia pääperiaatteita:

  • Riskit, jotka muodostavat uhkan yhtiön strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmiin liittyville tavoitteille, raportoidaan osana yhtiön suunnitteluprosessia.
  • Riskien käsittelyyn liittyvät toimenpiteet raportoidaan riskienhallintakomitean kautta osana konsernin arviointiprosessia.
  • Konsernin taloudellisten riskien tilanne raportoidaan kuukausiraportoinnin yhteydessä.