• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Konsernin johtoryhmä

Neste Oilin johtoryhmä (Neste Executive Board, NEB) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kerran kuussa. Johtoryhmän palkitsemiseen ja osakeomistuksiin liittyvät tiedot on esitetty vuosikertomuksen Palkitseminen ja osakeomistukset -osiossa.

Vuonna 2013

Johtoryhmään (NEB) kuului kymmenen jäsentä. Matti Piri toimi vt. talous- ja rahoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 6.5.2013 asti, jolloin toimeen nimitettiin Jyrki Mäki-Kala. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Johtoryhmä keskittyi työssään strategian toteuttamisen tehostamiseen seuraamalla erillisten arvonluontiohjelmien edistymistä samoin kuin toimintatapojen muuttamista Way Forward -hankkeen avulla. Lisäksi johtoryhmä tehosti kassaviran hallintaa valvomalla ja ohjaamalla kiinteitä kustannuksia, investointeja ja käyttöpääomaa. Johtoryhmä ohjasi myös henkilöstön kehittämistä ja käynnisti ohjelman turvallisuuden parantamiseksi.