• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Nimitystoimikunta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on helmikuussa 2004 tekemässään kannanotossa pitänyt tärkeänä, että julkisesti noteeratuissa valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä yhtiökokous nimeäisi valiokunnan, joka valmistelisi seuraavalle yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiölle nimitettävän hallituksen kokoonpanosta. Kannanoton mukaan tähän nimitysvaliokuntaan tulisi valita yleensä muutaman suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Kannanoton lähtökohtana on se, että yhtiön hallitus valitaan omistajien luottamuksen perusteella, ja se toimii osakkeenomistajien etujen mukaisesti, jolloin myös hallituksen valintaan liittyvä valmistelu tulee pitää omistajien käsissä. Kannanoton mukaan näin vahvistetaan omistajien vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaalla ja avoimella tavalla.

Kannanotossa arvioidaan hallituksen itsensä nimittämän, hallinnointikoodin suositteleman nimitysvaliokunnan soveltuvan lähinnä yhtiöihin, joissa omistus on hajautunut. Sen sijaan valtion vaikutuspiirissä olevissa yhtiöissä, joissa on useita kasvollisia ja aktiivisia suuromistajia, hallinnointikoodin suosittelema menettely ei kannanoton mukaan ole suotava omistajavallan käytön ja isojen omistajien yhtiöstä kantaman vastuun kannalta.

Julkisesti noteerattuna valtionyhtiönä Neste Oil noudattaa nimitysvaliokunnan osalta edellä mainitun kannanoton suositusta nimitysvaliokunnasta. Vuodesta 2011 alkaen nimitysvaliokunnasta on Neste Oilissa käytetty uuden, vuoden 2010 hallinnointikoodin mukaisesti nimitystä yhtiökokouksen nimitystoimikunta erotuksena hallituksen jäsenistä koostuvalle nimitysvaliokunnalle.

Vuonna 2013 yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2014 yhtiökokousta valmistelleen nimitystoimikunnan kokoonpano

Neste Oilin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 2.9.2013 tilanteen perusteella ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.

Nimitystoimikunta kokoontui 5 kertaa. Nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan 22.1.2014.

Toiminta

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

  • hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • hallituksen jäsenistä
  • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunnan jäsenet

Eero Heliövaara

Kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Synt. 1956.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön ylijohtaja. Paulig-konsernin, Syöpäinstituutin, HLD Healthy Life Devices Oy:n ja Solidium Oy:n hallituksen jäsen.

Timo Ritakallio

Oikeustieteen kandidaatti, MBA. Nimitystoimikunnan jäsen. Synt. 1962.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja. Outotec Oyj:n, Technopolis Oyj:n ja Opstock Oy:n hallituksien jäsen. Technopolis Oyj:n palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Pohjola Finance Oy:n ja Pohjola Finance AS:n hallituksien puheenjohtaja. Suominen Oyj:n, Uponor Oyj:n, Tikkurila Oyj:n, Kemira Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n, Oriola-KD Oyj:n, Ekokem Oy:n, Sponda Plc:n, Rautaruukki Oyj:n, Orion Oyj:n, Elisa Oyj:n,Tieto Oyj:n ja Munksjö Oyj:n nimitystoimikuntien jäsen.

Mikko Koivusalo

Kauppatieteiden maisteri. Nimitystoimikunnan jäsen. Synt. 1961.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja. Tornator Oy:n ja Realia Group Oy:n hallituksien jäsen. Fortum Oyj:n nimitystoimikunnan jäsen.

Vuoden 2013 yhtiökokousta valmistelleen nimitystoimikunnan kokoonpano

Yhtiökokous päätti 28.3.2012 Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vuoden 2013 yhtiökokousta valmistelleeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat finanssineuvos Jarmo Väisänen valtion omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta.

Nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa. Nimitystoimikunta teki ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan 1.2.2013.