• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tilintarkastaja

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Tilintarkastajan tehtävänä on tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastus.

Tilintarkastuskertomus kattaa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Vuonna 2013
Neste Oilin tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa 4.4.2013 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2007, jolloin tilintarkastus kilpailutettiin edellisen kerran.

 

Tilintarkastajien palkkiot, 1 000 eur 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 1 052 1 077
Muut palkkiot 392 352
Yhteensä 1 444 1 429