• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Hallituksen toimintakertomus 2013

Neste Oilin vertailukelpoinen liikevoitto oli 604 miljoonaa euroa verrattuna 355 miljoonaan euroon vuonna 2012. Tuloksen kasvua tuki yhtiön Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan tuloksen merkittävä parantuminen. Uusiutuvan NExBTL-dieselin myyntimäärät olivat ennätyksellisen korkeat ja myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös markkinat olivat hyvin suotuisat ja uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten kapasiteetti oli täydessä käytössä vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2013 jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö lisääntyi 1,2 miljoonaan tonniin, mikä vastaa yli 50 %:ia uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä. Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali oli vahva vuoden alussa, mutta laski sen jälkeen, ja oli keskimäärin matalampi kuin vuonna 2012. Tähän vaikuttivat Euroopan öljytuotteiden heikohko kysyntä ja uuden jalostuskapasiteetin käynnistyminen Lähi-Idässä ja Aasiassa. Öljyn vähittäismyynnin tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla markkinoilla, erityisesti Luoteis-Venäjällä ja Suomessa. Yhtiön Puolan asemaverkoston myynti toteutui. Hallitus esittää vuoden 2013 osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (0,38), joka on yhteensä 167 miljoonaa euroa (97 milj.)

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.