• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Markkinakatsaus

Maailmantalouden jatkuva epävarmuus ja öljyntuottajamaiden geopoliittiset jännitteet olivat merkittävimmät öljymarkkinoihin vaikuttaneet tekijät vuonna 2013. Brent-raakaöljyn barrelihinta oli 100–120 dollaria ja saavutti huippunsa 120 dollaria helmikuun alussa. Barrelihinta laski kesän lähestyessä lähelle 100 dollaria maailmantalouteen ja Kiinan tulevaisuuden kasvunäkymiin liittyvien huolten seurauksena. Maailmantaloudessa näkyneiden positiivisten merkkien, Syyrian poliittisen epävakauden ja Libyan raakaöljyn vientiä vähentäneiden lakkojen seurauksena raakaöljyn hinta nousi loppukesästä ja alkusyksystä lähes 120 dollariin barrelilta. Kun Libyan lakot päättyivät ja neuvottelut Iranin ja länsimaiden välillä enteilivät mahdollista vientirajoitteiden lieventämistä, barrelihinta palasi 105–110 dollariin ja oli vuoden lopussa noin 110 dollaria. Liuskeöljyn tuotannon kasvu Yhdysvalloissa rajoitti raakaöljyn hinnan nousua, ja sen seurauksena hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä pieneni.

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) ja Brent-raakaöljyn hintaero oli vuonna 2013 keskimäärin –1 dollaria barrelilta, mikä on hieman kapeampi kuin vuonna 2012. Ero kasvoi merkittävästi kevään aikana raakaöljyn hinnan nousun ja jalostamojen huoltokauden seurauksena ennen kuin se supistui ja muuttui jopa positiiviseksi loppukesästä, kun venäläisten jalostamojen huoltokausi viivästyi ja Libyan lakot vähensivät öljyn vientimääriä. Jalostamojen huoltokausi syksyllä ja Libyan lakkojen päättyminen saivat hintaeron kasvamaan taas noin –2 dollariin barrelilta. Huoltokauden päätyttyä ero kapeni -1–1,5 dollariin barrelilta, missä se pysyi vuoden loppuun.

Jalostusmarginaalit vaihtelivat Euroopassa ja olivat keskimäärin selvästi matalampia kuin vuonna 2012. Marginaalit olivat vahvoja ensimmäisellä neljänneksellä, kun bensiinimarginaalit olivat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeat johtuen jalostamoiden huoltoseisokeista ja verrattain pienistä bensiinivarastoista. Vahvan alkuvuoden jälkeen jalostusmarginaaleihin kohdistui lisääntyvää painetta vuoden toisella puoliskolla, kun uutta kapasiteettia otettiin käyttöön Lähi-idässä ja Aasiassa. Myös suuret dieselin vientimäärät Yhdysvalloista Eurooppaan painoivat jalostusmarginaaleja alas Euroopassa siinä määrin, että monien tuottajien piti taloudellisista syistä leikata tuotantoaan. Marginaalit olivat alimmillaan vuoden lopussa syksyn huoltokauden jälkeen.

Keskitislemarginaalit olivat jälleen keskimäärin vahvimpia. Bensiinimarginaalit olivat kausivaihtelun vuoksi matalat ensimmäisen neljänneksen alussa ja neljännellä neljänneksellä, mutta ne olivat vahvat keväästä alkusyksyyn. Polttoöljymarginaalit olivat vahvoja vuoden alkupuoliskolla mutta heikkenivät merkittävästi toisella vuosipuoliskolla.

Raakapalmuöljyn tonnihinnat vaihtelivat vuoden aikana 680 ja 825 dollarin välillä (Malesia). Tarjonnan odotettua pienempi kasvu yhdistettynä vahvaan vientiin piti Malesian palmuöljyvarastot alle 2 miljoonan tonnin viitetason maaliskuusta 2013 eteenpäin, mikä johti hintojen nousuun loppuvuonna.

Rypsiöljyn ja soijaöljyn hinnat laskivat vuoden aikana. Erityisesti soijaöljyn hintaan kohdistui laskupaineita, sillä Yhdysvalloissa soijasato oli odotettua parempi ja Etelä-Amerikan satoennuste vuodelle 2014 pysyi erittäin hyvänä. Palmu- ja rypsiöljyn välinen hintaero oli pitkän ajan keskiarvoa suurempi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta pieneni sen jälkeen. Palmu- ja rypsiöljyn välinen hintaero laski ensimmäisen neljänneksen 330 dollarista tonnilta noin 150 dollariin tonnilta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Eläinrasvan hinnat olivat edelleen palmuöljyn hintoja korkeammat, mutta hintaero kapeni selvästi vuoden neljännellä neljänneksellä.

Biodieselin kysyntä EU:ssa laski noin 8 % vuoteen 2012 verrattuna, mikä johtui Espanjan biovelvoitteen pienenemisestä, fyysistä kysyntää vähentävistä kaksinkertaisina laskettavista biopolttoaineista ja fossiilisen dieselin kysynnän kasvun pysähtymisestä. Eurooppalaisen FAME-biodieselin hinnat olivat melko vakaat, mutta hintaero verrattuna rypsiöljyyn vaihteli merkittävästi. FAME-marginaalit olivat vuoden alussa matalat, mutta ne alkoivat nousta vähitellen, kun Euroopan komissio ilmoitti aikomuksestaan ottaa käyttöön halpatuontitullit Indonesiasta ja Argentiinasta tuodulle biodieselille. Euroopan markkinoiden ajoittaisesta kireydestä huolimatta tilanne helpotti loppuvuonna, kun tarjonta kotimarkkinoilla kasvoi. Argentiinalaisen ja indonesialaisen biodieselin halpatuontitullit otettiin käyttöön lopulta marraskuussa.

Yhdysvalloissa biomassapohjaisen dieselin velvoitetta nostettiin 1 miljardista 1,28 miljardiin gallonaan vuodelle 2013. Blender's Tax Credit -verohelpotus, joka oli 1 dollaria gallonalta, myönnettiin takautuvasti vuosiksi 2012 ja 2013, minkä seurauksena soijaöljypohjaisen biodieselin (SME) ja uusiutuvan dieselin kysyntä sekä hinnat nousivat. Suuri kysyntä yhdistettynä siihen, että bensiinin osalta markkinoilla lähestyttiin etanolin sekoitussuhteelle asetettua 10 prosentin kattoa, johti biomassapohjaisen dieselin ja sen RIN (Renewable Identification Number) -arvon nousuun ennätystasolle loppukesästä. Tulevia biopolttoainetavoitteita kritisoitiin, sillä niiden odotettiin ylittävän etanolin sekoitussuhteelle asetetun katon. Sen vuoksi Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) ehdotti etanolin ja selluloosapohjaisen biopolttoaineen tavoitteiden alentamista, kun taas bio- ja uusiutuvan dieselin velvoite pysyisi ennallaan vuosina 2014–2015. Vuoden loppuun mennessä biopolttoaineiden hinnat olivat laskeneet selvästi kesän ennätyskorkealta tasolta.

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)
2013 2012
Neste Oilin viitejalostusmarginaali 4,82 7,39
Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali 9,60 10,17
Urals-Brent-hintaero -1,02 -1,29
NWE Bensiinimarginaali 10,54 13,16
NWE Dieselmarginaali 18,07 20,60
NWE Raskaan polttoöljyn marginaali -16,27 -12,92
Brent dated -raakaöljy 108,7 111,6
FAME-palmuöljy -hintaero, USD/tonni* 356,0 234,6
SME-soijaöljy -hintaero, USD/tonni** 388,6 175,3
USD/EUR-valuuttakurssi 1,33 1,28
USD/EUR-valuuttakurssi, suojattu 1,30 1,33
Raakaöljyrahdit, WS-pistettä (TD7)*** 91 91
* FAME kausiluonteinen vs. CPOBMD3rd (raakapalmuöljyn kolmannen kuukauden futuurihinta Malesian pörssissä) + rahti 70 dollaria tonnilta ARA-alueelle (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen)
** SME USG (Meksikonlahden rannikolla) vs. SBO CBOT 1st (soijaöljyn ensimmäisen kuukauden futuurihinta Chicagon johdannaispörssissä)
*** Worldscale-pisteet (WS) 80 000 tonnin raakaöljylastille Pohjanmereltä Manner-Eurooppaan.