• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan kasvavan yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2014, mutta vuoden 2013 tapaan uusi jalostuskapasiteetti Aasiassa ja Lähi-idässä ylittää tämän kasvun. Tämän kehityksen seurauksena öljytuotetuonnin Eurooppaan odotetaan pysyvän suurena, mikä asettaa painetta erityisesti yksinkertaisten jalostamoiden keskimääräisille käyttöasteille. Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan paranevan kausivaihtelun mukaisesti keväällä ja kesällä. Korkealaatuisten perusöljyjen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta perusöljymarginaaleihin odotetaan kohdistuvan edelleen painetta ylikapasiteetin vuoksi.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan kasvavan tämänhetkiseltä kapealta tasolta vuoden 2014 aikana sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet vaikuttavat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Odotettavissa olevia päätöksiä ovat muun muassa biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja Blender's Tax Credit -verohelpotuksen uusiminen, jotka molemmat vaikuttavat Yhdysvaltojen markkinoihin.

Porvoon jalostamon tuotantolinja 4 on suunniteltu pysäytettäväksi noin viiden viikon huoltoseisokin ajaksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Singaporen NExBTL-jalostamo on suunniteltu pysäytettäväksi huoltoa varten joko vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä tai vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 300–350 miljoonaa euroa.

Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 500 miljoonan euron tasolla. Tämä perustuu oletukseen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on keskimäärin 4,5 dollaria barrelilta. Yhdysvaltojen biopolttoaineiden verohelpotuksen palauttaminen vaikuttaisi tulokseen positiivisesti. Myös euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin nähden vaikuttaisi tulokseen positiivisesti.