• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuoden 2013 viimeinen noteeraus oli 14,37 euroa, joka oli 47,1 % korkeampi kuin vuoden 2012 lopussa. Osakkeen kokonaistuotto (TSR) oli 51,0 % (29,6 %). Vuonna 2013 osakekurssi oli korkeimmillaan 17,33 euroa ja alimmillaan 10,13 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 3,7 miljardia euroa 31. joulukuuta 2013. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,0 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,4 %:a osakkeiden kokonaismäärästä.

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31 joulukuuta 2013 oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

Vuoden lopussa Suomen valtio omisti 50,1 % (50,1 % vuoden 2012 lopussa) osakkeista, ulkomaiset omistajat 17,2 % (15,4 %), suomalaiset instituutiot 17,8 % (20,0 %) ja suomalaiset kotitaloudet 14,9 % (14,5 %).

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013
Osakkeenomistaja Osakkeita % Osakkeista
Valtioneuvoston kanslia 128 458 247 50,10
Keskinäinen Eläkevakuutuyhtiö Ilmarinen 5 765 849 2,25
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 390 514 1,32
Kansaneläkelaitos, KELA 2 648 424 1,03
Valtion Eläkerahasto 2 190 000 0,85
Kurikan kaupunki 1 550 875 0,60
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 483 107 0,58
Wipunen varainhallinta Oy 1 300 000 0,51
Sijoitusrahasto Nordea Fennia 1 250 000 0,49
Mariatorp Oy 825 000 0,32
Schweizerische Nationalbank 804 678 0,31
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 773 595 0,30
Kuntien eläkevakuutus 746 705 0,29
Eläkevakuutusyhtiö Veritas 745 853 0,29
OP-Delta-sijoitusrahasto 720 000 0,28
OP-Focus-erikoissjoitusrahasto 710 000 0,28
Mandatum Life 664 057 0,26
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 645 000 0,25
Sijoitusrahasto Danske Suomi Osake 554 331 0,22
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 513 609 0,20
20 suurinta omistajaa yhteensä 155 739 844 60,74
Hallintarekisteröidyt 42 272 202 16,49
Muut 58 391 640 22,77
Kaikki osakkeet yhteensä 256 403 686 100,00
Omistusjakauma 31.12.2013
Omistettujen osakkeiden mukaan
Osakkeita Osakkeen-
omistajia
% Osakkeen-
    omistajista
     Osakkeita % osakkeista
1–100 27 423 34,1 1 571 552 0,6
101–500 34 786 43,3 8 946 017 3,5
501–1 000 9 532 11,9 7 398 003 2,9
1 001–5 000 7 416 9,2 15 511 093 6,0
5 001–10 000 682 0,8 4 965 802 1,9
10 001–50 000 414 0,5 8 385 437 3,3
50 001–100 000 56 0,1 4 069 347 1,6
100 001–500 000 38 0,0 8 464 545 3,3
500 001– 24 0,0 197 091 890 76,9
Yhteensä 80 371 100,0 256 403 686 100,0
joista hallintarekisterissä 11 42 272 202
Omistajaryhmittäin
% osakkeista
Suomen valtio 50,1
Ulkomaiset osakkeenomistajat 17,2
Kotitaloudet 14,9
Julkishallinto 7,6
Pankit ja vakuutuslaitokset 3,8
Yritykset 4,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2,1
Yhteensä 100,0