• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö jakaa osinkoina vähintään yhden kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 1 242 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2013 osinkoa 0,65 euroa (0,38) osaketta kohti eli rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 167 miljoonaa euroa (97 milj.).

Esitetty osinko vastaa 4,5 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 14,37 euroa vuoden 2013 lopussa) ja se on 34 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2013.