• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2013 oli 839 miljoonaa euroa (468 milj.). Ero edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa konsernin liiketoimintojen paremmasta kassavirrasta, matalammista investoinneista sekä pienemmästä käyttöpääomasta, mikä oli myyntisaatavien erittäin onnistuneen hallinnan ansiota. Rahavirta ennen rahoitusta oli 759 miljoonaa euroa (260 milj.).

Investoinnit vuonna 2013 olivat yhteensä 214 miljoonaa euroa (292 milj.). Öljytuotteiden osuus investoinneista oli 142 miljoonaa euroa (180 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 21 miljoonaa euroa (51 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 31 miljoonaa euroa (36 milj.) ja Muut-segmentin 20 miljoonaa euroa (25 milj.).

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun 2013 lopussa 1 252 miljoonaa euroa (1 935 milj.). Nettorahoituskulut vuonna 2013 olivat 71 miljoonaa euroa (91 milj.). Luottojen keskikorko joulukuun lopussa oli 3,7 % ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,7 vuotta.

Omavaraisuusaste oli 41,6 % (31.12.2012: 34,4 %), velan osuus kokonaispääomasta 30,0 % (31.12.2012: 43,2 %) ja velkaantumisaste 42,8 % (31.12.2012: 76,2 %).

Konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat joulukuun lopussa 2 156 miljoonaa euroa (31.12.2012: 2 135 milj.). Neste Oilin lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.