• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Segmenttikatsaukset

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin: Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

Öljytuotteet
2013 2012
Liikevaihto, MEUR 13 271 13 764
Vertailukelpoinen EBITDA, MEUR 465 583
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 280 396
IFRS-liikevoitto, MEUR 286 491
Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 9,60 10,17
Sidottu pääoma, MEUR 2 163 2 252
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 11,8 16,6

Öljytuotteiden vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa (396 milj.). Lasku johtui pääosin matalammista jalostusmarginaaleista sekä jalostamoiden ja terminaalien kiinteiden henkilöstö- ja kunnossapitokustannusten lievästä noususta. Perusöljyliiketoiminta kärsi edelleen markkinoiden ylikapasiteetista, ja sen osuus koko vuoden liikevoitosta oli selvästi pienempi kuin vuonna 2012. Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali vuonna 2013 oli 9,60 dollaria barrelilta (10,17 dollaria barrelilta). Segmentin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,8 % vuonna 2013 (16,6 %).

Uusiutuvat polttoaineet
2013 2012
Liikevaihto, MEUR 2 493 2 163
Vertailukelpoinen EBITDA 371 43
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 273 -56
IFRS-liikevoitto, MEUR 252 -183
Sidottu pääoma, MEUR 1 768 1 860
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 15,2 -2,8

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 273 miljoonaa euroa vuonna 2013 (–56 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammista myyntimarginaaleista erityisesti vuoden toisella puoliskolla, jolloin markkinat olivat erittäin suotuisat. Koko vuoden myyntimäärät olivat 1 938 000 tonnia, mikä oli yli 270 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2012. Noin 56 % myynnistä suuntautui Eurooppaan ja 44 % Pohjois-Amerikkaan vuonna 2013. Uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetin keskimääräinen käyttöaste oli 91 % (85 %). Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 15,2 % (–2,8 %) vuonna 2013.

Öljyn vähittäismyynti
2013 2012
Liikevaihto, MEUR 4 528 4 895
Vertailukelpoinen EBITDA 104 91
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 76 58
IFRS-liikevoitto, MEUR 120 58
Sidottu pääoma, MEUR 255 345
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 26,1 17,3
Kokonaismyynti*, 1 000 m3 4 000 4 160
- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 1 151 1 256
- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 1 491 1 620
- lämmitysöljy, 1 000 m3 635 651
- raskas polttoöljy, 1 000 m3 225 255
*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (58 milj.). Tulos parani kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Asemaverkoston tehokkuus kasvoi, ja suurin osa tuloksen paranemisesta oli seurausta korkeammista keskimääräisistä marginaaleista. Kokonaismyyntimäärä laski vuoteen 2012 verrattuna johtuen pääasiassa Puolan asemaverkoston myynnistä ja raskaan liikenteen vähenemisestä Suomessa. Vaikeassa markkinatilanteessa onnistunut saatavien hallinta vaikutti segmentin hyvään kassavirtaan. Lisäksi Puolan asemaverkoston myynti vähensi kiinteitä kustannuksia ja poistoja toisesta neljänneksestä alkaen. Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 26,1 % (17,3 %) vuonna 2013.