• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Strategian toteuttaminen

Neste Oilin strategian toteuttaminen etenee arvonluontiohjelmien pohjalta. Arvonluontiohjelmat ovat: Kannattava kasvu, Tuottavuus, Uusiutuvat raaka-aineet ja Asiakaslähtöisyys. Ohjelmille on määritelty tavoitteet, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti.

Kannattava kasvu -ohjelman tärkeimmät saavutukset vuonna 2013 olivat Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kehittyminen ja myynnin laajeneminen uusille markkinoille, kuten Australiaan, Itävaltaan, Italiaan ja Sveitsiin. Asiakassegmenttejä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia tunnistettiin uusilta sovellusalueilta, kuten kemikaaleista ja liuottimista. Perusöljyjen myynti kasvoi ja uusia asiakkaita saatiin Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoilla. Yhteisomistuksessa olevan Bahrainin perusöljylaitoksen tuotevalikoimaa laajennettiin helmikuussa.

Tuottavuutta parannettiin järjestelmällisesti. Singaporen ja Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamoilla saavutettiin normaali toiminta, ja jalostamoiden tuotanto ylitti niiden nimelliskapasiteetin. Naantalin jalostamolla testattiin onnistuneesti mäntyöljypikeä, mikä mahdollistaa jalostamon tuotteiden käyttämisen biovelvoitteen täyttämiseen. Energiatehokkuussuunnitelmien toteuttaminen eteni hyvin, ja yhtiön öljynjalostamoiden energiatehokkuusindeksi saavutti ennätystason.

Uusiutuvat raaka-aineet -ohjelman merkittävin saavutus oli Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden valikoiman laajentaminen teknisellä maissiöljyllä (TCO), käytetyllä valkaisusaviöljyllä (SBEO) ja mäntyöljypiellä (TOP). Kaikkien Neste Oilin käyttämien uusiutuvien raaka-aineiden alkuperä on sataprosenttisesti jäljitetty, ja kaikki palmuöljy on sertifioitua. Neste Oil on ensimmäisenä yhtiönä saanut RSPO-RED-sertifikaatin Singaporen ja Rotterdamin jalostamoilla tuotetulle uusiutuvalle NExBTL-dieselille. RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) biopolttoaineille kehittämä sertifiointijärjestelmä RSPO-RED vastaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED) vaatimuksia. Laaja tutkimus- ja kehitystyö jatkuu uusien pitkän aikavälin uusiutuvien raaka-aineiden kehittämiseksi NExBTL-tuotantoon. Vuonna 2013 painopiste oli asiakkaiden ja markkinoiden hyväksynnän saamisessa erilaisille raaka-aineille, jotta Neste Oil pystyisi hyödyntämään laajaa raaka-ainevalikoimaansa maailmanlaajuisesti. Tämä pysyy yhtenä keskeisistä painopistealueista vuonna 2014.

Asiakaslähtöisyys-ohjelman edistysaskeliin vuonna 2013 kuuluivat asiakkaiden segmentoinnin ja muiden myyntiprosessien ja -työkalujen jatkokehitys. Tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja koskien esimerkiksi logistiikkaa, erikoistuotteita sekä laadukkaita ratkaisuja. Neste Oilin Suomessa kehittämä ja valmistama premium-luokan dieselpolttoaine Neste Pro Diesel täytti ensimmäisenä maailmassa WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel Charter) -luokituksen. WWFC-luokitus on Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian autonvalmistajien yhdessä laatima suositus polttoaineille.