• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Neste Oil ilmoitti 8. tammikuuta kiistävänsä Tullin näkemyksen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen alittamisesta vuosina 2009 ja 2010. Suomen tulli on määrännyt Neste Oilin maksamaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitelain mukaisen velvoitteen alittamisesta vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 44 miljoonan euron seuraamusmaksun. Neste Oil kiistää Tullin tulkinnan ja katsoo noudattaneensa jakeluvelvoitteen täytössä tuolloin voimassa ollutta lainsäädäntöä. Neste Oil on valittanut Tullin päätöksestä ja pitää seuraamusmaksua perusteettomana. Seuraamusmaksu maksettiin tammikuussa 2014.

Euroopan komissio julkisti 22.1.2014 tiedonannon EU:n ilmastotavoitteiden muuttamisesta vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena olisi vähentää vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta. Sen lisäksi uusiutuvan energian käytölle asetettaisiin sitova 27 %:n EU-tason tavoite. Neste Oil pitää komission esittämää päästövähennystavoitetta tärkeänä ja kunnianhimoisena. Neste Oil pitää kuitenkin tärkeänä, että Euroopan unioni jatkaa johdonmukaista politiikkaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi ja että niiden käyttöä koskevat kansalliset tavoitteet jatkuvat. Euroopan komission vuoden 2020 jälkeisiä ilmastotavoitteita koskevan ehdotuksen ei odoteta vaikuttavan Neste Oilin liiketoimintaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

22. tammikuuta Neste Oil ilmoitti, että se on valittu kahdeksannen kerran peräkkäin maailman 100 vastuullisimman yrityksen The Global 100 -listalle, jossa yhtiö ylsi sijalle 6.