• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tuotanto ja myynti

Tuotanto

Neste Oilin kokonaistuotanto vuonna 2013 oli 16,3 miljoonaa tonnia (15,4 milj.), josta 2,0 miljoonaa tonnia (1,8 milj.) oli uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Kasvu vuodesta 2012 johtui Porvoon jalostamon tuotannon kasvusta sekä Singaporen ja Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamoiden tuotantomäärien kasvusta.

Neste Oilin tuotanto laitoksittain
(1 000 tonnia) 2013 2012
Porvoon jalostamo 12 016 11 511
Naantalin jalostamo 2 147 1 908
NExBTL-tuotantolaitokset 2 009 1 849
Bahrainin VHVI perusöljylaitos (Neste Oilin osuus) 151 128
Edmontonin iso-oktaanilaitos (Neste Oilin osuus) - 8

Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 88 % vuonna 2013 (87 %). Käyttöasteeseen vaikutti tuotantolinja 4:n huoltoseisokki toisella neljänneksellä. Naantalin jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli alempi, 78 % (67 %) johtuen jalostusmarginaalin optimoinnista.

Venäläisen Russian Export Blend (REB) -raakaöljyn osuus Porvoon ja Naantalin jalostamoiden kokonaissyötöstä oli 63 % (63 %) vuonna 2013. Porvoon ja Naantalin jalostamoiden tuotantokustannukset olivat 4,8 dollaria barrelilta (4,4).

Neste Oilin uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksilla saavutettiin 91 %:n (85 %) keskimääräinen käyttöaste vuonna 2013.

Myynti

Myyntimäärät kasvoivat vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna pääosin uusiutuvan NExBTL-dieselin myynnin kasvun ansiosta. Moottoribensiinin ja dieselin myynti sen sijaan laski hieman. Myynti kasvoi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä pienensi kotimaan myynnin osuutta.

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain
(1 000 tonnia) 2013 % 2012 %
Moottoribensiini 4 216 26 4 281 27
Bensiinikomponentit 0 0 19 0
Diesel 5 838 37 5 886 38
Lentopolttoaine 660 4 651 4
Perusöljyt 436 3 394 3
Lämmitysöljy 231 1 229 1
Raskas polttoöljy 1 253 8 1 171 7
Nestekaasu 334 2 262 2
NExBTL-diesel 1 938 12 1 665 11
Muut tuotteet 1 121 7 1 172 7
Yhteensä 16 026 100 15 729 100
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain
(1 000 tonnia) 2013 % 2012 %
Suomi 6 057 38 7 104 45
Muut Pohjoismaat 2 581 16 2 563 16
Muu Eurooppa 5 405 34 4 232 27
Yhdysvallat ja Kanada 1 690 10 1 247 8
Muut maat 293 2 583 4
Yhteensä 16 026 100 15 729 100