• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tutkimus ja kehitys

Neste Oilin raakaöljypohjaisiin ja uusiutuviin raaka-aineisiin keskittyvällä tutkimus- ja tuotekehitystyöllä on merkittävä rooli yhtiön strategian toteuttamisessa. Neste Oilin tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 2013 olivat yhteensä 40 miljoonaa euroa (42 milj.). Raaka-ainepohjan laajentaminen on yksi Neste Oilin tutkimus- ja tuotekehitystyön tärkeimmistä tavoitteista, ja noin 70 % vuoden 2013 T&K-hankkeista suuntautui uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. Tutkimustyö keskittyi täysin uudenlaisiin raaka-aineisiin, kuten pilottimittakaavan mikrobi- ja leväöljyyn, sekä olemassa oleviin materiaaleihin, kuten jäte-eläinrasvoihin ja kasviöljytähteisiin, käytettyyn paistorasvaan ja tekniseen maissiöljyyn. Perinteisten öljynjalostamoiden ja uusiutuvien polttoaineiden jalostamoiden tehokkuuden parantaminen oli toinen teknologiakehityksen keskeinen painopistealue.

Vuonna 2013 Neste Oil lisäsi jäte- ja tähderaaka-aineiden, erityisesti eläinrasvajätteiden, palmuöljyn rasvahappotisleen (PFAD) sekä teknisen maissiöljyn (TCO) käyttöä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö lisääntyi 476 000 tonnilla ja oli yhteensä 1 219 000 tonnia, joka vastaa noin 52 %:a (35 %) uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä vuonna 2013. Teknistä maissiöljyä käytettiin tuotannossa ensimmäistä kertaa vuoden 2013 aikana. Muiden ei-jätepohjaisten kasviöljyjen, kuten palmuöljyn, osuus uusiutuvan dieselin valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista oli noin 48 %.