• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Öljytuotteiden asiakkaat ja ratkaisut

Öljytuotteiden laaja tuotevalikoima sisältää bensiinejä, dieselpolttoaineita, lento- ja laivaliikenteen polttoaineita, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä, perusöljyjä, bensiinikomponentteja, erikoispolttoaineita, liuottimia, nestekaasuja ja bitumia. Öljytuotteet pyrkii kehittämään tuotevalikoimaansa valituilla kasvualueilla eli dieselissä ja korkealuokkaisissa perusöljyissä.

Jalostusmarginaalit

Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali heikkeni vuoteen 2012 verrattuna ja oli 9,60 dollaria barrelilta (10,17 dollaria barrelilta). Dieselmarginaali oli varsin vahva läpi vuoden ja bensiinimarginaalikin osan vuodesta. Marginaalin vahvistamiseksi Neste Oil pyrki lisäämään tuottavuuttaan sekä keskittymään korkeimman lisäarvon tuotteisiin ja kotimarkkinoihinsa Itämeren alueella.

Vahva asema Itämeren alueella säilyi

Neste Oil tarjoaa Itämeren alueen asiakkailleen räätälöityjä tuotteita ja polttoainesekoituksia sekä monipuolisia ja joustavia ratkaisuja esimerkiksi biovelvoitteen täyttämiseen. Lähialueiden asiakkaat hyötyvät myös nopeasta ja joustavasta palvelusta, joka mahdollistaa muun muassa useampien tuotteiden toimittamisen asiakkaille samassa lastissa lyhyelläkin varoitusajalla. Vuonna 2013 Neste Oil säilytti vahvan asemansa Itämeren alueella, jonne suuntautui noin 66 % (71 %) öljytuotteiden myynnistä.

Myynti Suomen ulkopuolelle kasvoi

Vuonna 2013 Neste Oil toimitti Suomeen yhteensä 6 miljoonaa tonnia öljytuotteita (7,1 milj.). Myynti Suomen ulkopuolelle oli yhteensä 10 miljoonaa tonnia (8,6 milj.), josta bensiinin osuus oli 2,9 miljoonaa tonnia (2,6 milj.). Dieselin osuus myynnistä Suomen ulkopuolelle oli 4,9 miljoonaa tonnia (3,9 milj.) sisältäen 1,7 miljoonaa tonnia uusiutuvaa dieseliä (1,5 milj.). Bensiinin tärkeimmät vientimaat olivat Yhdysvallat, Ruotsi ja Kanada, joiden osuus bensiiniviennistä oli 54 %. Dieselin tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi, Saksa ja Englanti, joiden osuus dieselin kokonaisviennistä oli 61 %. Dieselin prosentuaalinen osuus myynnistä kasvoi vuonna 2013 ja oli 49 % (48 %) mukaan lukien uusiutuvan dieselin myynti.