• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Uusiutuvien polttoaineiden asiakkaat ja ratkaisut

Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä myydään huippulaatuiseksi biokomponentiksi yritysasiakkaille. Sen päämarkkinat ovat tällä hetkellä Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, mutta markkinoiden ennakoidaan kehittyvän myös Aasiassa. NExBTL-dieselin korkean laadun ansiosta asiakkaat voivat käyttää tuotetta joustavasti, optimoida logistiikkaketjuaan sekä valmistaa korkealaatuisia tuotteita. Tuotetta voidaan myydä jakeluyhtiöille myös valmiina fossiilisen ja uusiutuvan dieselin sekoituksena.

Suomessa Neste Oil myy omilla asemillaan kuluttajille vähintään 15 % NExBTL-dieseliä sisältävää Neste Pro Dieseliä. Vuonna 2013 Neste Pro Diesel täytti ensimmäisenä maailmassa autonvalmistajien suositteleman WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel Charter) -luokituksen.

Lue lisää uusiutuvan NExBTL-dieselin ominaisuuksista

Asiakkaat ja markkinat

Vuonna 2013 Neste Oil laajensi uusiutuvien polttoaineiden asiakaskuntaansa ja myi tuotteitaan uusille maantieteellisille markkinoille. Euroopan ohella myös Pohjois-Amerikka on merkittävä markkina-alue korkealaatuisille biopolttoaineille, ja vuonna 2013 yhtiö teki merkittävän läpimurron Yhdysvaltojen markkinoilla. Asiakaskunnan laajentaminen eteni myös Euroopassa, ja yhtiö myi NExBTL-dieseliä lähes 50 asiakkaalle yli kymmenessä maassa vuonna 2013.

Uusien asiakkaiden ja markkinoiden myötä uusiutuvan dieselin myyntimäärä kasvoi 16 % vuoteen 2012 verrattuna ja oli 1,9 miljoonaa tonnia. Neste Oilin tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa erityisesti niillä markkinoilla, joissa NExBTL-dieselin kaltainen korkealuokkainen tuote tuottaa asiakkaalle eniten lisäarvoa.

NExBTL tuoteperhe

Liikenne- ja lentopolttoaineiden lisäksi NExBTL-teknologiaa hyödyntämällä voidaan valmistaa myös uusiutuvia liuottimia ja teollisuusbensiiniä eli naftaa. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut liuottimet ovat ympäristöä vähemmän kuormittava vaihtoehto esimerkiksi maalien, liimojen, pesuaineiden ja kosmetiikan valmistuksessa. Uusiutuvaa teollisuusbensiiniä sen sijaan käytetään biokomponenttina bensiiniseoksissa ja biomuovien valmistuksessa. Uusiutuvan raaka-ainepohjansa ansiosta uusiutuvasta NExBTL-naftasta tuotetun lopputuotteen hiilijalanjälki on fossiilisesta naftasta valmistettua pienempi.

Neste Oilissa on tällä hetkellä käynnissä myös propaanin tuotannon suunnittelu Rotterdamin jalostamolla. Uusiutuvaa NExBTL-propaania voidaan hyödyntää esimerkiksi muovien valmistuksessa ja energiantuotannossa. Lisäksi yhtiö selvittää uusiutuvan isoalkaanin kaupallisia mahdollisuuksia.

Lue lisää kuinka Neste Oil edistää vastuullisesti tuotetun uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa