• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Öljyn vähittäismyynti

Neste Oilin Öljyn vähittäismyynnillä on Itämeren alueella yhteensä 1 027 aseman verkosto. Se on keskeinen markkinointikanava Neste Oilin laadukkaille ja puhtaammille tuotteille. Öljyn vähittäismyynti tarjoaa korkealaatuisia tuotteita ja erinomaisia ratkaisuja asemaverkoston kautta kuluttajille ja suoramyyntinä lämmitysöljyasiakkaille, asiakkaille ammattiliikenteessä, teollisuudessa, maataloudessa sekä jälleenmyynnissä.   

 

Neste Oilin kilpailuedut

 • Korkealaatuiset tuotteet
 • Vahva brändi
 • Laaja asemaverkosto
 • Kilpailukykyiset yksikkökustannukset
 • Asiakkaalle lisäarvoa tuottavat ratkaisut

 

 Avainluvut 2013  2012 
Liikevaihto, milj. euroa   4 528 4 895
Liikevoitto, milj. euroa  120 58
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 76 58
Sidottu pääoma, milj. euroa 255 345
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto* (RONA), % 26,1 17,3
Investoinnit, milj. euroa 31 36
Kokonaismyynti**, 1 000 m3 4 000 4 160

* Liukuva 12 kuukautta

** sisältää sekä asemien että Baltian maiden terminaalien myynnin

 

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2013  Mitä seuraavaksi?
Vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton kasvu
 • Sidotun pääoman tuotto kasvoi 26,1 %:iin.
 • Kannattamattomasta liiketoiminnasta luovuttiin Puolassa ja Ruotsissa. 
 • Jatketaan toimenpiteitä sidotun pääoman tuoton varmistamiseksi muun muassa optimoimalla asemaverkostoa ja varastotasoja.
Liiketoiminnan kannattava kasvu 
 • Uusia asemia avattiin Suomessa, Baltiassa ja Pietarin alueella.
 • Uusia asiakkuuksia saatiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.
 • Neste Pro Diesel täytti ensimmäisenä maailmassa autonvalmistajien suositteleman WWFC kategoria 5 -luokituksen.
 • Kasvatetaan myyntiä nykyisille asiakkuuksille sekä identifioidaan uusia asiakassegmenttejä.
 • Syvennetään asiakas- ja markkinaymmärrystä sekä jatketaan tuote- ja palvelukehitystä erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri asiakasryhmissä.
 • Kehitetään hinnoittelukäytäntöjä myynnin ja kannattavuuden optimoimiseksi.
Toiminnan tehokkuuden parantaminen 
 • Tietojärjestelmien kokonaisuudistuksen käyttöönotto viivästyi. Tavoitteena on käyttöönottovaihe keväällä 2014.
 • Parannetaan tehokkuutta muun muassa pienentämällä edelleen yksikkökustannuksia ja optimoimalla asemaverkostoa.