• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Öljyn vähittäismyynnin markkinoiden kehitys

Tärkeimmät Öljyn vähittäismyynti -raportointisegmentin tulokseen vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat yleinen talouskehitys ja polttonesteiden kokonaiskulutus.

Maailmantalouden epävarmuus vaikutti raskaan liikenteen dieselin kysyntään

Vuonna 2013 pitkittynyt talouden epävarmuus vaikutti vähittäismyyntimarkkinoihin Suomessa. Raskaan liikenteen sekä teollisuuden kysyntä jatkui heikkona. Dieselin kysyntä kevyessä liikenteessä jatkoi kasvuaan dieselautojen määrän kasvun ansiosta. Dieselin kokonaiskysyntä Suomessa kasvoi 1,2 % ja bensiinin kysyntä laski 1,9 %.

Kevyen polttoöljyn kysyntä oli edellisvuotta heikompaa. Öljyn lämmityskäyttö jatkaa laskuaan, kun rakentajat suosivat pääosin muita lämmitysratkaisuja. Tulevaisuudessa kevyen polttoöljyn hiipuvaa kysyntää voi kompensoida lisääntyvä keskitisleiden käyttö laivaliikenteessä, kun rikkipäästörajat kiristyvät vuoden 2015 alussa. Päästörajoitukset kannustavat Itämerellä liikennöiviä aluksia siirtymään korkearikkisestä raskaasta polttoöljystä kevyempiin tuotteisiin. Kevyen polttoöljyn kysyntää tukee myös kasvava tieliikenteen ulkopuolinen työkonekäyttö.

Baltian ja Pietarin alueen markkinoilla polttonesteiden kokonaiskysyntä kasvaa

Baltian maissa bensiinin kysyntä jatkoi laskuaan, kun taas dieselin kysyntä kasvoi vuonna 2013. Neste Oilin kannattavuus kehittyi vuonna 2013 positiivisesti kaikissa Baltian maissa sekä kasvaneiden myntimäärien että suotuisan hintakehityksen ansiosta.

Pietarin alue Luoteis-Venäjällä on yksi Venäjän kasvukeskuksista, jossa sekä bensiinin että dieselin kysyntä jatkavat kasvuaan. Kasvaneet myyntimäärät ja suotuisa hintakehitys vaikuttivat positiivisesti Neste Oilin kannattavuuteen Pietarin alueella.

Neste Oilin asemaketjun myynti Puolassa saatiin päätökseen

Neste Oil ilmoitti joulukuussa 2012 myyvänsä Puolan asemaketjunsa Shellille. Kauppa saatiin päätökseen vuoden 2013 huhtikuussa ja sen myötä Neste Oilin vähittäismyyntitoiminta Puolassa päättyi. Myynnin taustalla olivat tavoiteltua heikompi markkina-asema ja taloudellinen tulos.

Neste Oil lopetti nestekaasuliiketoimintansa Ruotsissa

Neste Oil päätti lopettaa kannattamattoman nestekaasuliiketoimintansa Ruotsissa. Liiketoiminta ajettiin alas lähes kokonaan vuonna 2013.

Kilpailutilanne Itämeren alueella jatkuu kireänä

Neste Oilin tavoitteena on olla kaikilla valituilla markkinoilla kahden suurimman asemaketjun joukossa. Kilpailutilanne Itämeren alueella jatkui tiukkana vuonna 2013. Suomessa yhtiön markkinaosuus bensiinin vähittäismyynnissä oli 28,2 % (28,5 %) ja dieselin vähittäismyynnissä 39,1 % (40,0 %).

Neste Oilin merkittävimmät kilpailijat Suomessa ovat suomalaiset ABC ja St1 sekä venäläisomistuksessa oleva Lukoil (toimii Suomessa nimellä Teboil), joka on vahvistanut asemiaan kaikissa Itämeren maissa. Baltian maissa Neste Oilin merkittävin kilpailija on Statoil-asemaketju, joka on panostanut erityisesti asemiensa myymälätoimintaan.