• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Öljytuotteet

Neste Oil valmistaa ja myy kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita globaalille asiakaskunnalle. Yhtiö keskittyy huippulaatuisiin liikenteen polttoaineisiin sekä muihin korkeamman lisäarvon öljytuotteisiin. Öljytuotteiden tavoitteena on kehittää asiakaskunnalleen korkealaatuisia tuotteita ja tuotteisiin liittyviä palveluja, lisätä keskitisleiden, kuten dieselin osuutta tuotevalikoimassa sekä kasvaa kannattavasti globaaleilla VHVI-perusöljymarkkinoilla.

 

 

Kilpailuedut

 • Korkealaatuiset tuotteet
 • Kyky toimittaa asiakkaille polttoaineratkaisuja joustavasti ja luotettavasti
  mukaan lukien ratkaisut biovelvoitteen täyttämiseksi
 • Vahva asema Itämeren tukkumarkkinoilla
 • Yksi Euroopan kehittyneimmistä jalostamoista Porvoossa ja joustavuus
  raaka-ainevalinnoissa

 

Avainluvut 2013 2012
Liikevaihto, milj. euroa 13 271  13 764
Liikevoitto, milj. euroa 286  491
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 280  396
Sidottu pääoma, milj. euroa 2 163  2 252
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (RONA), % 11,8  16,6
Investoinnit, milj. euroa 142  180

 

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2013 Mitä seuraavaksi?
Johtavan aseman säilyttäminen Itämeren alueella.
 • Neste Oilin vahva asema säilyi Itämeren alueella, jonne suuntautui noin
  66 % yhtiön öljytuotteiden myynnistä.
 • Myynti Baltian markkinoilla kasvoi.
 • Vahvistetaan edelleen asemaa
  Itämeren alueella asiakastarjontaa kehittämällä.
Lisämarginaalin vahvistaminen kehittämällä tuottavuutta, kuten lisäämällä tuotantolaitosten käytettävyyttä sekä kasvattamalla keskitisleiden osuutta tuotantorakenteessa.
 • Jalostamojen käytettävyys nousi 1,5 % ja lisämarginaali vahvistui 3,98 dollaria barrelilta vuoteen 2012 verrattuna.
 • Vahvistetaan edelleen lisämarginaalia
  jalostamoiden käytettävyyden ja toimitusketjun tehostamisen kautta.
Perusöljymarkkinoiden kasvun hyödyntäminen lisäämällä VHVI-perusöljyjen myyntiä, kehittämällä uusia asiakasratkaisuja ja laajentamalla toimintaa uusille alueille.
 • Pohjois-Amerikan ja Aasian myynnin osuus kasvoi 20 %:iin kokonaismyynnistä.
 • Jatketaan kasvua Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
 • Parannetaan toimitusketjun kustannustehokkuutta.
Joustavien ja tehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille biovelvoitteiden täyttämiseksi.
 • Neste Oil myi Itämeren alueen asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa se hoitaa biovelvoitteen täyttämisen asiakkaan puolesta.
 • Kehitetään ratkaisuja nouseviin biovelvoitteisiin Itämeren
  alueella.