• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Tuotanto ja logistiikka

Neste Oilin Tuotanto ja logistiikka -toiminto varmistaa, että yhtiön korkealaatuiset tuotteet valmistetaan ja kuljetetaan asiakkaalle mahdollisimman turvallisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Neste Oilin jalostamot ja tuotantolaitokset viidessä maassa valmistavat kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita sekä huippulaatuisia uusiutuvia polttoaineita.

 

 

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2013 Mitä seuraavaksi?
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
 • Työpaikkatapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohden (TRIF) oli 4,2 (3,6).
 • Tavoitteena on selvä turvallisuustason paraneminen niin henkilö- kuin prosessiturvallisuudessa.
 • Tavoitteena alle 3,3 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (TRIF)*.

Tuotantolaitosten
käyttövarmuuden parantaminen

 • Singaporen ja Rotterdamin jalostamoiden toiminta oli erinomaisella tasolla. Jalostamoilla saavutettiin 91 %:n keskimääräinen käyttöaste.
 • Porvoon jalostamon käyttövarmuus ja käyttöaste nousivat edellisvuodesta. Naantalin jalostamon käyttöastetta rajoitettiin markkinatilanteen mukaisesti.
 • Käyttövarmuuden kehittämistyö jatkuu kaikilla tuotantolaitoksilla.
 • Uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteetille asetettu tavoite on 2,3 miljoonaa tonnia vuoteen 2015 mennessä.
Kustannustehokkuuden parantaminen
 • Neste Oil ilmoitti suunnittelevansa luopumista varustamotoiminnastaan. Suunnitelman mukaan yhtiö myy kaikki aluksensa ja ulkoistaa niiden miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan.
 • Uusiutuvan dieselin jalostamoiden tuotantokustannukset pienenivät tuotannon käyntivarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisen myötä.
 • Perinteisten öljynjalostamoiden tuotantokustannukset pysyivät hyvin hallinnassa.
 • Työ kustannustehokkuuden kehittämiseksi jatkuu edelleen.
Toiminnan korkean
laadun varmistaminen
 • Neste Oil seuraa asiakasrajapinnassa tapahtuvia poikkeamia tuotteen laadussa tai toimitetussa määrässä. Vuonna 2013 laatupoikkeamien määrä väheni lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna.
 • Jatketaan toimenpiteitä toiminnan korkean laadun varmistamiseksi.

 * Neste Oilin pitkän tähtäimen tavoitteena on nolla tapaturmaa. Osana yhtiön tehostettua turvallisuuden parantamista vuonna 2013 myös yhtiön turvallisuustavoitteiden asetantaa on tarkistettu. Yhtiön tarkistettu lyhyen tähtäimen tavoite vuodelle 2014 on 3,3.