• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Jalostamot

Neste Oilin kokonaistuotanto vuonna 2013 oli 16,3 miljoonaa tonnia (15,4 milj.), josta 2,0 miljoonaa tonnia (1,8 milj.) oli uusiutuvia polttoaineita.

Neste Oilin perinteiset öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa. Lisäksi yhtiöllä on kaksi uusiutuvan dieselin jalostamoa, jotka sijaitsevat Singaporessa ja Rotterdamissa Hollannissa. Myös Porvoon jalostamolla valmistetaan uusiutuvaa dieseliä.

Jalostamotoiminnan menestys perustuu korkeatasoiseen jalostusosaamiseen, edistyksellisyyteen uusien teknologioiden käyttöönotossa sekä kykyyn hyödyntää joustavasti erilaisia raaka-aineita.

Neste Oilin jalostamoiden ympäristövaikutuksia ja turvallisuuskehitystä käsitellään laajemmin vuosikertomuksen vastuullisuusosiossa.

Porvoon jalostamo

Neste Oilin Porvoon jalostamo on yksi Euroopan edistyksellisimmistä ja monipuolisimmista jalostamoista, ja se valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita sekä uusiutuvaa NExBTL-dieseliä. Jalostamon tuotantokapasiteetti on noin 12 miljoonaa tonnia vuodessa.

Vuonna 2013 Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 88 % (87 %) ja tuotanto 12,0 miljoonaa tonnia (11,5 milj.). Vuonna 2013 venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Porvoon jalostamon kokonaissyötöstä oli 59 % (58 %).

Tuotantolinjan 4 kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet onnistuneita ja vuonna 2013 linjalla saavutettiin ennätyspitkä käyntijakso. Tuotantolinjalla siirryttiin kahdesta vuotuisesta huoltoseisokista yhteen.

Porvoon jalostamon NExBTL-yksiköt käyttivät vuonna 2013 syöttöaineenaan lähes yksinomaan jäte- ja tähderaaka-aineita.

Naantalin jalostamo

Neste Oilin Naantalin jalostamo on erikoistuotteiden, kuten liuottimien ja bitumien valmistukseen keskittyvä jalostamo. Sen jalostuskapasiteetti on noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Vuonna 2013 Naantalin jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 78 % (67 %) ja tuotanto 2,1 miljoonaa tonnia (1,9 milj.). Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Naantalin jalostamon kokonaissyötöstä vuonna 2013 oli 89 % (95 %).

Vuoden 2012 keväällä onnistuneesti toteutetun huoltoseisokin jälkeen jalostamon toiminta vuonna 2013 oli tasaista. Naantalin jalostamon toimintaa kehitettiin vuoden aikana monipuolisesti vuoteen 2015 asti jatkuvan Polaris-kehitysohjelman mukaisesti. Jalostamolla otettiin käyttöön uutena raaka-aineena mäntyöljypiki ja jalostamon energiankulutus väheni 24 GWh. Kehitysohjelmassa keskityttiin myös sisäisten toimitusketjujen sekä kunnossapitotöiden tehokkuuteen.

Vuonna 2013 Naantalin jalostamolla saavutettiin ennätyksellinen neljän vuoden pituinen ajanjakso ilman tulityösyttymiä.

Uusiutuvan dieselin jalostamot

Neste Oil on investoinut merkittävästi omaan NExBTL-teknologiaansa perustuvaan uusiutuvan dieselin tuotantoon. Yhtiöllä on maailman suurimmat uusiutuvan dieselin jalostamot Singaporessa ja Rotterdamissa Hollannissa. Molempien jalostamoiden tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia uusiutuvaa NExBTL-dieseliä vuodessa. Lisäksi Neste Oil tuottaa uusiutuvaa dieseliä Porvoon jalostamolla, jossa yhtiöllä on kaksi erillistä uusiutuvan dieselin laitosta. Neste Oilin uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetti on yhteensä 2 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä tekee yhtiöstä maailman suurimman uusiutuvan dieselin valmistajan.

Vuonna 2013 Singaporen, Rotterdamin ja Porvoon uusiutuvan dieselin jalostamoilla saavutettiin erinomainen 91 % käyttöaste. Uusiutuvien polttoaineiden tuotanto kasvoi ja oli yhteensä 2,0 miljoonaa tonnia (1,8 milj.).

Uusiutuvan NExBTL-dieselin jalostuksen yhteydessä syntyy myös bionaftaa ja -propaania. Singaporen jalostamolla tuotetaan uusiutuvaa bionaftaa, jota käytetään esimerkiksi kemianteollisuudessa biomuovien valmistuksen raaka-aineena sekä bensiinin biokomponenttina. Uusiutuvan NExBTL-propaanin ja isoalkaanin tuotantomahdollisuuksien suunnittelutyö etenee Rotterdamin jalostamolla.

Muut tuotantolaitokset

Neste Oililla on omien jalostamoidensa lisäksi yhteisomistuksessa oleva perusöljylaitos Bahrainissa, josta yhtiö omistaa 45 %. Laitos tuottaa laadukkaita voiteluaineiden valmistuksessa käytettäviä VHVI (Very High Viscosity Index) Group III -luokan perusöljyjä. Bahrainin perusöljylaitoksen muut omistajat ovat Bahrain Petroleum Company (Bapco) ja nogaholding. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa, ja Neste Oil vastaa laitoksella tuotetun perusöljyn myynnistä ja markkinoinnista. Vuonna 2013 Neste Olin osuus Bahrainin laitoksen tuotannosta oli 151 miljoonaa tonnia.

Neste Oil omistaa myös 49,99 % nafteenisia öljyjä ja bitumia tuottavasta Nynas AB:sta, jolla on tuotantoa Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoa Nynas AB:n toiminnasta on luettavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa: www.nynas.com