• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Laivasto ja terminaalit

Neste Oilin laivasto ja terminaalit varmistavat Neste Oilin käyttämien raaka-aineiden sekä yhtiön valmistamien tuotteiden laadukkaan, turvallisen ja kustannustehokkaan toimittamisen asiakkaalle.

Vuonna 2013 yhtiön jalostamoilla käytetyistä raaka-aineistakuljetettiin 88 % (89 %) meriteitse, 9 % (9 %) rautateitse ja loput maanteitse. Valmistetuista tuotteista 69 % (70 %) kuljetettiin kotimaisille asiakkaille maanteitse, 16 % (20 %) meriteitse ja loput rautateitse tai putkistoa pitkin. Suomen ulkopuolella oleville asiakkaille 92 % (92 %) tuotteista kuljetettiin meriteitse ja loput olivat säiliössä myyntejä.

Yhtiön hallinnassa olevan laivaston 23 alusta kuljettivat vuonna 2013 yhteensä yli 26,9 miljoonaa tonnia (27 milj. tonnia) raakaöljyä ja öljytuotteita. Rahtimarkkinat olivat alan ylikapasiteetista johtuen heikot, mutta Neste Oilin laivaston käyttöaste pysyi korkealla 95 prosentissa (94 %).

Syyskuussa 2013 Neste Oil ilmoitti luopuvansa varustamotoiminnastaan. Uudelleenjärjestelyssä yhtiö myy kaikki aluksensa sekä ulkoistaa niiden miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan. Neste Oilin kuljetusten kannalta keskeiset viisi säiliöalusta ja kolme hinaajaa myydään Huoltovarmuuskeskukselle ja Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Neste Oil vuokraa kyseiset alukset käyttöönsä pitkäaikaisilla sopimuksilla. Lisäksi Neste Oil suunnittelee myöhemmin luopuvansa kokonaan säiliöaluksistaan Tempera, Purha ja Jurmo ja myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa ruotsalaisen Stena-varustamon kanssa yhdessä omistamistaan aluksista Stena Poseidon, Palva ja Stena Arctica. Ulkoistamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa saatiin päätökseen marraskuussa. Neste Oil täydentää tarpeen mukaan merikuljetuspalvelujaan muilla pitkä- tai lyhytaikaisilla sopimuksilla. Yhtiö pyrkii viimeistelemään suunnitellun uudelleenjärjestelyn vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Lue lisää Neste Oilin pörssitiedotteesta 20.2.2014

Lue lisää henkilöstövaikutuksista

Neste Oililla on tuotteiden jakelua varten Porvoon ja Naantalin jalostamoiden lisäksi yhteensä 10 rannikkoterminaalia Suomessa sekä terminaalit Virossa, Latviassa ja Pietarissa Venäjällä. Terminaalien logistisesti erinomainen sijainti vähentää asiakkaiden ajokilometrien määrää ja sitä kautta myös ympäristön kuormitusta. Logistiikan joustavuutta on lisätty hankkimalla terminaalikapasiteettia strategisesti tärkeiltä alueilta.