• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy

Neste Oil omistaa 60 prosenttia teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy:stä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 pysyi vuoden 2012 tasolla eli 100 miljoonassa eurossa. Yhtiön tilauskanta kasvoi vuoden aikana merkittävästi uusien tilausten määrän ollessa vuoden aikana ennätyskorkealla tasolla.

Toiminta kehittyi uusilla aloilla ja markkinoilla

Neste Jacobs jatkoi toimintansa kehittämistä vuoden 2013 aikana. Ruotsissa yhtiö jatkoi kapasiteettinsa kasvattamista. Pohjoismaiden ja Lähi-idän lisäksi Neste Jacobs vahvisti asemaansa myös Venäjällä, joka on jatkossakin yksi Neste Jacobsin kasvumarkkinoista.

Vuoden 2013 aikana Neste Jacobs kasvatti palveluntarjontaansa konsultointiin palvellakseen asiakkaitaan yhä kattavammin hankkeiden esiselvitysvaiheessa, yrityskauppatilanteissa ja tuotannon tehostamisprojekteissa.

Neste Jacobs laajensi asiakaskuntaansa vuoden kuluessa mm. kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen elintarvikeyhtiö Valion kanssa koskien herajauheprosessin toiminnan optimointia NAPCON-teknologiansa avulla ja toimitti muun muassa lääkevalmistaja Orionille useita projekteja, kuten Espoon tablettitehtaan muutostöiden projektinjohtotyön, joka jatkuu aina vuoteen 2015 saakka.

Merkittäviä sopimuksia vuoden mittaan

Neste Jacobs solmi useita tärkeitä sopimuksia vuoden 2013 aikana. Huhtikuussa yhtiö allekirjoitti sopimuksen entsyymiyhtiö Roal Oy:n kanssa koskien olemassa olevan entsyymitehtaan laajennusta Rajamäellä. Toukokuussa yhtiö pääsi sopimukseen Global Oil Shalen kanssa koskien liuskeöljyteollisuuden suunnittelu- ja kehitystyötä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Indorama B.V. tilasi Neste Jacobsilta EPCM-palvelukokonaisuuden Rotterdamin PTA-tehtaansa kapasiteetin nostoprojektiin. Borealis Polymers Oy tilasi Neste Jacobsilta mm. kuumaöljyuunin uusinnan ja PE2-3G projektien EPCM-toteutuksen. Syyskuussa Neste Jacobs jatkoi Shellin Harburgin jalostamolla sijaitsevan Nynas Ab:n Sardinia -projektin perussuunnittelun loppuunsaattamista.

Tämän lisäksi yhtiö vahvisti asemaansa kaasusektorilla mm. LNG –hankkeissa. Neste Jacobs valittiin loppuvuodesta 2013 Gasum Oy:n Finngulf LNG- ja Balticconnector -hankkeen projektinjohtopalvelujen toimittajaksi.  Neste Jacobs aloittaa myös abudhabilaisen polyolefiinituotantoyhtiö Borougen kanssa pitkäkestoisen yhteistyön, jonka puitteissa Neste Jacobs toimittaa Borougelle suunnittelu-, projektinjohto- ja konsultointipalveluita. Neste Jacobs aloitti liiketoiminnan Abu Dhabissa vuonna 2011 ja sopimus Borougen kanssa antaa yhtiölle huomattavat kasvumahdollisuudet tulevien vuosien aikana myös Lähi-idässä.

Vahvasti mukana Neste Oilin hankkeissa

Neste Jacobsin noin 1 000 suunnitteluosaajaa ja alihankkijaa ovat avainasemassa myös Neste Oilin investointi- ja kehityshankkeissa. Vuonna 2013 yhtiö muun muassa jatkoi Neste Oilin Porvoon jalostamon isomerointiyksikön EPCM-toteutusta sekä teki uuden SDA-yksikön perussuunnittelun. Myös vuodelle 2015 aikataulutettu Porvoon jalostamon suurseisokin suunnittelu alkoi. Neste Jacobs toimitti suunnittelupalveluja myös Neste Oilin muille tuotantolaitoksille Naantalissa, Rotterdamissa ja Singaporessa.