• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen

Neste Oilin tutkimus- ja kehitystyö on jo vuosikymmenien ajan keskittynyt ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen.

Tuoteasiantuntemusta myynnin, asiakkaiden ja standardoinnin tueksi

Neste Oilin tuoteasiantuntijat toimivat aktiivisesti myynnin, tuotannon ja asiakkaiden tukena tuotteita koskevissa kysymyksissä ja osallistuivat erilaisten teollisuuden järjestöjen kautta polttoaineiden kansainväliseen standardointityöhön CEN:ssä (European Committee for Standardisation) sekä ASTM:ssä (aiemmin the American Society for Testing and Materials). Myös aktiivisella osallistumisella öljyalan eurooppalaisiin yhteistyöryhmiin Europiassa ja Concawessa pyritään vaikuttamaan polttoaineiden laatukehitykseen.

Neste Oil puolustaa innovaatioitaan ja patenttejaan 

Neste Oil on suojannut keskeistä teknologiaansa ja innovaatioitansa patentein. Yhtiö puolustaa aktiivisesti patenttejaan sekä tavaramerkkejään tiedostaen niiden liiketoiminnallisen arvon. Näistä keskeisimpiä ovat uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen, raaka-aineisiin ja niiden esikäsittelyyn liittyvät teknologiat. Neste Oil puolustaa patenttejaan ja teknologiaansa patenttiviranomaismenettelyissä ja oikeudenkäynneissä Suomessa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa.

Patenttihakemusten määrä nousi vuonna 2013 verrattuna edelliseen vuoteen, kun taas keksintöilmoitusten määrä oli lähes samalla tasolla. Uusien hakemusten määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain riippuen tutkimusprojektien vaiheista. Uudet patenttihakemukset koskivat sekä olemassa olevia teknologioita että uusia teknologioita.

 

Laadunvalvonta

Neste Oilin laboratorioilla on keskeinen rooli valmiiden tuotteiden analysoinnissa ja laadun valvonnassa. Lisäksi ne tukevat yhtiön laajaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Neste Oil -konsernin laboratoriot tekevät läheistä yhteistyötä globaalisti. Yhteistyöverkoston, GlobaLab'in, tavoitteena on harmonisoida toimintaa sekä kehittää ja ottaa käyttöön parhaita toimintatapoja. GlobaLab'in toiminta laajeni ja vakiintui tulokselliseksi toiminnaksi vuoden 2013 aikana.

Vuoden 2013 aikana Porvoon keskuslaboratoriossa otettiin käyttöön mittalaitteiden tietoliikenneverkosto, mikä varmistaa entistä luotettavamman ja automatisoidumman laadunvalvonnan.