• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Avainluvut
2013 2012 Muutos, %
Tuloslaskelma, milj. euroa
Liikevaihto 17 462 17 853 -2
Liikevoitto 632 324 95
Vertailukelpoinen liikevoitto 604 355 70
Tulos ennen veroja 561 233 141
Kannattavuus, %
Oman pääoman tuotto (ROE) 19,2 6,3 205
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 13,4 6,6 103
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen (ROACE) 11,8 5,0 141
Rahoitus ja taloudellinen asema
Oma pääoma, milj. euroa 2 924 2 540 15
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 252 1 935 -35
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 4 681 4 885 -4
Omavaraisuusaste, % 41,6 34,4 21
Velan osuus kokonaispääomasta, % 30 43,2 -31
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 839 468 79
Osaketunnusluvut
Tulos/osake (EPS), euroa 2,04 0,61 234
Osinko/osake, euroa 0,65 1) 0,38 71
Osinko tuloksesta, % 31,8 1) 62,1 -45
Osakekurssi vuoden lopussa, euroa 14,37 9,77 47
Keskikurssi, euroa 13,06 9,08 44
Ylin kurssi, euroa 17,33 11,11 56
Alin kurssi, euroa 10,13 7,28 39
Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 3 685 2 505 47
Muut tunnusluvut
Oma pääoma/osake, euroa 11,36 9,86 13
Investoinnit, milj. euroa 214 292 -27
Henkilöstö keskimäärin 5 097 5 031 1
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 40 42 -5
Jalostusmarginaali, US$/barreli 9,60 10,17 -6
Kaikkien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohti (TRIF) 4,2 3,6 19
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle