• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Liiketoiminta-alueet lyhyesti

Liiketoiminta-alueÖljy- ja uusiutuvat tuotteetÖljyn vähittäismyynti
Raportointisegmentti Öljytuotteet Uusiutuvat polttoaineet Öljyn vähittäismyynti
Liiketoiminta
 • Öljytuotteiden myynti tukkuasiakkaille
 • Uusiutuvan NExBTL-dieselin, -lentopolttoaineen ja -naftan myynti yritys- ja tukkuasiakkaille
 • Öljy- ja uusiutuvien tuotteiden myynti loppukäyttäjille ja jälleenmyyjille
Liikevaihto 
 • 13 271 miljoonaa euroa 
 • 2 493 miljoonaa euroa 
 • 4 528 miljoonaa euroa 
Vertailukelpoinen liikevoitto
 • 280 miljoonaa euroa 
 • 273 miljoonaa euroa 
 • 76 miljoonaa euroa
Osuus Neste Oilin liikevaihdosta
 •  61 %
 • 13 %
 • 26 %
Henkilöstö 
 •  2 025
 •  255
 •  1 331
Päämarkkina-alue
 • Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
 • Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
 • Suomi ja Itämeren alue
Asiakkaat
 • Öljy-yhtiöt ja öljyä, voiteluaineita tai polttoaineita markkinoivat yhtiöt
 • Öljy-yhtiöt ja muut yritysasiakkaat
 • Kuluttajat asemaverkoston kautta, lämmitysöljy-,   ammattiliikenne-, teollisuus-, maatalous- sekä jälleenmyyntiasiakkaat.
Kapasiteetti
 • 15 miljoonaa tonnia vuodessa
 • 2 miljoonaa tonnia vuodessa
 • 790 aseman verkosto Suomessa
 • 237 asemaa Luoteis- Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa*.
Strateginen rooli
 • Maksimoida jalostustuotteista saatava kassavirta
 • Luoda kannattavaa kasvua korkealaatuisten perusöljyjen kasvavilla markkinoilla
 • Luoda kannattavaa kasvua korkealaatuisten uusiutuvien polttoaineiden kasvavilla markkinoilla
 • Toimia yhtiön omien tuotteiden markkinointikanavana
 • Maksimoida tuotteiden myynnistä saatava kassavirta
 • Hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet kasvuun Itämeren alueella
Vahvuudet
 • Korkealaatuiset tuotteet
 • Kyky toimittaa asiakkaille polttoaineratkaisuja joustavasti ja luotettavasti
 • Vahva asema Itämeren tukkumarkkinoilla
 • Yksi Euroopan kehittyneimmistä jalostamoista Porvoossa ja joustavuus raaka-ainevalinnoissa
 • Korkealaatuiset tuotteet, jotka eivät edellytä muutoksia olemassa oleviin jakelujärjestelmiin tai ajoneuvoihin ja jotka mahdollistavat joustavat ratkaisut biovelvoitteen täyttämiseksi
 • Luotettava tuotantoteknologia, joka mahdollistaa joustavan raaka-ainekäytön ja laajan valikoiman vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita
 • Maailmanlaajuinen asiakaskunta ja toimitusketju
 • Korkealaatuiset tuotteet
 • Vahva brändi
 • Laaja asemaverkosto
 • Kilpailukykyiset yksikkökustannukset
 • Lisäarvoa tuottavat asiakasratkaisut

Tärkeimmät kysyntätekijät

 

 • Talouskasvu
 • Energian kysynnän kasvu
 • Öljytuotteiden kysynnän kasvu
 • Tiukentuvat voiteluainevaatimukset ja siirtyminen korkealaatuisiin perusöljyihin
 • Moottoriteknologian kehittyminen

 • Ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen
 • Uusiutuvan energian käyttövelvoitteet erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa
 • Energiaturvallisuus ja raakaöljyriippuvuuden vähentäminen
 • Liikenteen ja kuljetusten kasvu
 • Autoilijoiden kasvavat palveluita koskevat odotukset
 • Henkilöautoilun lisääntyminen
 • Moottoriteknologian kehittyminen
 • Uudet autot ja polttoaineet (esim. biopolttoaineet ja sähköautot)
Markkina-asema
 • Johtava toimija perusöljyt (Group III) liiketoiminnassa maailmanlaajuisesti
 • Johtava asema uusiutuvan dieselin tuottajana
 • Merkittävä markkinaosuus Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla
 • Johtava asema liikennepolttoaineissa Suomessa
 • Suurimpien toimijoiden joukossa Pietarin alueella Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa
Merkittävimmät kilpailijat
 • Neste Oilin kaltaiset kehittyneet Venäjän, Luoteis-Euroopan ja Lähi-Idän jalostajat
 • Yhdysvaltalaiset Dynamic Fuels ja Diamond Green Diesel 
 • Eurooppalainen ENI ja tuotannon aloituksen myötä myös UPM
 • Perinteisen biopolttoaineen tuottajat 

 

 • Suomessa: ABC, St1 ja Lukoil (toimii Suomessa nimellä Teboil)
 • Baltian maat ja Luoteis-Venäjä: Statoil, Lukoil

 * Neste Oil myi Puolan asemaverkostonsa vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.