• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Strategia

Liikkuminen ja kuljetukset ovat välttämätön osa elämää ja yhteiskunnan toimintaa. Neste Oilin näkemyksen mukaan liikkumista ei voi pysäyttää, vaan sitä pitää kehittää. Tarvitsemme puhtaampia ratkaisuja tyydyttämään liikenteen kasvavaa energiantarvetta mahdollisimman kestävällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Neste Oilin kehittämät korkealaatuiset ja vähemmän ympäristöä kuormittavat polttoaineet tarjoavat mahdollisuuden puhtaampaan liikkumiseen sekä auttavat maailmanlaajuisissa pyrkimyksissä torjua ilmastomuutosta. Lisäksi yhtiön uusiutuviin raaka-aineisiin ja niiden jalostusteknologioihin keskittyvä tutkimustyö vastaa tarpeeseen vähentää riippuvuutta raakaöljystä.

Puhtaamman liikenteen strategia

Neste Oilin visio on olla halutuin kumppani puhtaamman liikenteen polttoaineratkaisuissa.

Neste Oilin strategian perustan muodostavat yhtiön korkealaatuiset puhtaamman liikenteen ratkaisut, ainutlaatuinen jalostus- ja teknologiaosaaminen sekä raaka-ainepohjan laajentaminen. Ne takaavat kansainvälisessä mittakaavassa pienelle öljy-yhtiölle hyvät edellytykset toteuttaa valitsemaansa strategiaa.

Neste Oil toteuttaa strategiaansa neljän arvonluontiohjelman avulla.

 

Way Forward - tapamme toimia

Neste Oilissa määriteltiin vuonna 2013 uusi koko konsernin kattava Way Forward -toiminta- ja käyttäytymismalli. Uuden arvoihin pohjautuvan toimintamallin taustalla on yhtiön halu varmistaa menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa ja saada koko henkilöstön voimavarat käyttöön. Way Forward on tapa toimia, mikä tukee Neste Oilin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on kehittää Neste Oilista entistä kannattavampi, asiakaslähtöisempi ja turvallisempi yhtiö, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.

Way Forward -toimintamallissa korostuvat erityisesti vastuun ottaminen ja antaminen, yhteistyö, turvallisuus, asiakaslähtöisyys sekä hyvistä suorituksista palkitseminen.

Way Forward on monivuotinen hanke ja se tuo mukanaan myös muutoksia. Hankkeen aikana kaikki yhtiön henkilöstöprosessit, kuten palkitseminen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmat, pyritään muokkaamaan uuden toimintamallin mukaisiksi, jotta ne tukisivat mahdollisimman tehokkaasti liiketoiminnan tavoitteita.

Lue lisää Way Forward -toimintamallista

Strategiset roolit

Neste Oilin kaksi liiketoiminta-aluetta, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet sekä Öljyn vähittäismyynti, tukevat yhtiön strategian toteuttamista yhdessä tehokkaan tuotannon ja logistiikan kanssa.

Öljy- ja uusiutuvien tuotteiden strateginen rooli on maksimoida jalostustuotteista saatava kassavirta sekä luoda kannattavaa kasvua korkealaatuisten perusöljyjen ja uusiutuvien polttoaineiden kasvavilla markkinoilla.

Öljyn vähittäismyynnin strateginen rooli on toimia yhtiön omien tuotteiden markkinointikanavana ja maksimoida tuotteiden myynnistä saatava kassavirta sekä kasvaa Itämeren alueella.

Tuotannon ja logistiikan strateginen rooli on varmistaa luotettava ja joustava tuotanto sekä parantaa jatkuvasti tehokkuutta.