• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Strategian toteuttaminen vuonna 2013

Neste Oil jatkoi vuonna 2013 puhtaamman liikenteen strategiansa toteuttamista arvonluontiohjelmien pohjalta. Vuonna 2011 käynnistetyt arvonluontiohjelmat ovat seuraavien vuosien aikana yhtiön tärkeimmät painopistealueet ja niille on määritelty tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden 2013 strategiaprosessin aikana arvonluontiohjelmien määrää vähennettiin viidestä neljään ohjelmaan. Suurin osa voittajakulttuuriohjelman tavoitteista siirrettiin osaksi Way Forward -toimintamallia.

 

Kannattava kasvu

Arvonluontiohjelma

 Tavoitteet  Saavutukset vuonna 2013 

Kannattava kasvu                          

 • Saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet ja luoda kannattavaa kasvua ja uusia mahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueilla
 • Uusiutuvan NExBTL-dieselin myyntimäärä kasvoi 16 % (165 %) ja oli 1,9 miljoonaa tonnia (1,7 miljoonaa tonnia).
 • NExBTL-dieselin myyntiä laajennettiin uusille markkinoille ja asiakasportfolio kasvoi olemassa olevilla markkinoilla (esim. USA).
 • Asiakassegmentit ja niiden tulevaisuuden mahdollisuudet määriteltiin uusissa NExBTL-sovelluksissa kuten biokemikaaleissa ja -liuottimissa.
 • Perusöljyjen myynti kasvoi ja uusia asiakkaita saatiin Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa.
 • Tuoteportfolio laajeni Bahrainin laitoksella.

Tuottavuus

Arvonluontiohjelma  Tavoitteet  Saavutukset vuonna 2013

 Tuottavuus

 • Parantaa tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta kaikilla jalostamoilla
 • Kustannustehokas ja ketterä logistiikkaverkosto ja operaatiot, jotka vastaavat liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin
 • Operatiivinen toiminta uusilla jalostamoilla Singaporessa ja Rotterdamissa saavutti normaalin tason ja loimme toimepidesuunnitelman, jolla kapasiteettia nostetaan 120 prosenttiin.
 • Porvoon jalostamon käyttöaste oli 88 % (87 %).
 • Dieselin tuotantolinja neljällä Porvoossa kehitettiin operatiivisia toimintatapoja. Tuotantolinjan operatiivinen käyntijakso oli historian pisin ylittäen 11 kuukautta.
 • Liiketoimintalähtöinen yritysarkkitehtuuri -projekti loi perustan yhtiön prosessien kehittämiselle ja IT-järjestelmien uudistamiselle.
 • Naantalin jalostamolla koeajettiin mäntyöljypikeä onnistuneesti.
 • Energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano sujui suunnitelmien mukaisesti ja energiatehokkuusindeksi oli ennätyksellinen. 

Uusiutuvat raaka-aineet

Arvonluontiohjelma

 Tavoitteet

 Saavutukset vuonna 2013

Uusiutuvat raaka-aineet

 • Kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuuden parantaminen ja niiden prosessoinnin mahdollistaminen sekä raaka-aineen hyväksyttävyyden kasvattaminen kannattavan kasvun tukemiseksi
 • Jätteiden ja tähteiden lisääminen raaka-ainevalikoimassa
 
 • Jätteiden ja tähteiden määrä uusiutuvista raaka-aineista oli 52 prosenttia ja oli yhteensä 1,22 miljoonaa tonnia, mikä oli 62 % enemmän kuin vuonna 2012.
 • Tekninen maissiöljy (TCO), käytetty valkaisusaviöljy (SBEO) ja mäntyöljypiki (TOP) lisättiin Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden valikoimaan.
 • Neste Oil saavutti kaksi vuotta etuajassa raakapalmuöljyn sertifiointitavoitteen. 100 % yhtiön kayttämästä raakapalmuöljystä on sertifioitu ja jäljitetty. 
 • Neste Oil sai ensimmäisenä yhtiönä maailmassa RSPO-RED-hyväksynnän NExBTL-jalostamoilleen Singaporessa ja Rotterdamissa. Nykyisten ISCC-DE ja ISCC-EU hyväksyntöjen lisäksi NExBTL-jalostamot  ovat nyt ISCC Plus-auditoituja.
 • Mittava tutkimus- ja kehitystyö jatkui uusien raaka-aineiden kehittämiseksi uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineeksi.
 • Ensimmäinen leväöljyn hankintasopimus allekirjoitettiin.
 • Yli 1 000 tutkitun raaka-ainenäytteen virstanpylväs saavutettiin.

Asiakaslähtöisyys

Arvonluontiohjelma

 Tavoitteet Saavutukset vuonna 2013

Asiakaslähtöisyys  

 • Luoda arvoa asiakkaiden kanssa yhdessä ja vahvistaa asiakaslähtöistä ajattelutapaa 
 • Neste Oilin Suomessa kehittämä ja valmistama, huippulaatuinen dieselpolttoaine Neste Pro Diesel täyttää ensimmäisenä maailmassa autonvalmistajien suositteleman WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel Charter) -luokituksen. WWFC-luokitus on Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian autonvalmistajien yhdessä laatima suositus polttoaineille.
 • Neste Oil on luonut yhdessä asiakkaidensa kanssa ratkaisuja, jotka ovat lisänneet arvoa molemmille osapuolille. Näitä ratkaisuja ovat mm. premium- ja erikoistuotteet, logistiikkaratkaisut sekä puhtaammat polttoaineratkaisut.
 • Neste Oilin organisaatiota muutettiin asiakaslähtöisemmäksi tukemaan parempaa asiakaspalvelua.