• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Megatrendit tukevat Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategiaa

Megatrendit ovat maailmanlaajuisia muutoksia, joilla arvioidaan tulevaisuudessa olevan vaikutuksia myös öljynjalostus- ja markkinointiyhtiöiden toimintaympäristöön. Monet näistä muutoksista merkitsevät Neste Oilille myös mahdollisuuksia jo tänään. Toteuttamalla puhtaamman liikenteen strategiaansa Neste Oil voi omalta osaltaan vaikuttaa toimintaympäristön kehittymiseen ja luoda vähemmän ympäristöä kuormittavaa tulevaisuutta. 

 

Strategian toteuttamista tukevat megatrendit