• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Neste Oilin sijoittajasuhdetyön tavoitteena on varmistaa, että sijoittajilla on mahdollisimman oikea ja riittävä kuva yhtiön nykyisestä ja tulevasta liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta.

Osakepääoma

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31 joulukuuta 2013 oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Osakkeiden rekisteröinti

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland on myös Neste Oilin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.


Kaupankäyntitiedot

Neste Oilin osakkeiden pääasiallinen kauppapaikka on NASDAQ OMX Helsinki, ja kaupankäyntitunnus on NES1V.HE. Osakkeiden tunnusnumero eli ISIN-koodi on FI0009013296. Kaupankäyntivaluutta on euro (EUR).

Takaisinosto- ja liikkeeseenlaskuvaltuudet

Yhtiön hallituksella ei ole valtuuksia laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai muita arvopapereita. Yhtiöllä ei ole osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa, eikä hallituksella ole valtuuksia ostaa osakkeita takaisin.

Neste Oil pääomamarkkinoilla

Vuonna 2013 yhtiön johto ja sijoittajasuhteista vastaavat tapasivat sijoittajia Suomessa, muualla Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Lisäksi analyytikoihin ja sijoittajiin pidettiin yhteyttä säännöllisesti. Yhtiö järjesti pääomamarkkinapäivän Lontoossa syyskuussa.