• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Kurssikehitys ja vaihto

Neste Oilin osakekurssi oli vuoden 2013 lopussa 47,1 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisen kaupankäyntipäivän avauskurssi oli 9,94 euroa. Vuoden ylin noteeraus oli 17,33 euroa ja alin 10,13 euroa. Vuoden painotettu keskiarvo oli 13,06 euroa. Vuoden päätöskurssi oli 14,37 euroa, ja yhtiön markkina-arvo oli 3,7 miljardia euroa vuoden lopussa. Osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) oli 51,0 % vuonna 2013.

Osakkeen kurssi vaihteli selvästi päivittäin, ja vaihto oli vilkasta. Keskimääräinen päivävaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli noin 1,0 miljoonaa osaketta (0,4 % osakkeista) eli 12,6 miljoonaa euroa. Kuukaudessa vaihtui keskimäärin 20,1 miljoonaa osaketta 263 miljoonalla eurolla. Koko vuoden aikana vaihdettiin 256 miljoonaa osaketta, mikä edustaa 94 % koko osakekannasta. Helsingin pörssin lisäksi yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa usealla monenkeskisellä kauppapaikalla.