• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Osakkeenomistajat ja osinko

Yhtiöllä oli vuoden 2013 alussa 77 744 ja vuoden lopussa 80 371 osakkeenomistajaa.

Neste Oil jakaa osinkoina osinkopolitiikkansa mukaisesti vähintään yhden kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Hallituksen osinkoehdotus tilikaudelta 2013 on 0,65 euroa osakkeelta, mikä on 34 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Tilikauden 2012 tuloksesta maksettu osinko oli 0,38 euroa osakkeelta eli 54 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.