• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
11 Tuloverot
milj. euroa 2013 2012
Tuloverot varsinaisesta liiketoiminnasta 35 54
Tuloverot satunnaisista eristä 39 -32
Laskennallisen verosaamisen muutos -1 2
73 24