• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
13 Arvonkorotukset
milj. euroa Arvon-
korotukset
1.1.2013
Arvon-
korotukset
31.12.2013
Maa-alueet 6 6
Rakennukset 24 24
30 30
Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät
Arvonkorotukset perustuvat tekohetken laskennalliseen nykykäyttöarvoon. Arvonkorotuksista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa.