• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
14 Vaihto-omaisuus
milj. euroa 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet 344 306
Valmiit tuotteet ja tavarat 493 512
Ennakkomaksut 6 5
843 823
Jälleenhankintahinta 850 824
Kirjanpitoarvo 843 823
Erotus 7 1