• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
15 Pitkäaikaiset saamiset
milj. euroa 2013 2012
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut pitkäaikaiset saamiset 86 230
Laskennalliset verosaamiset 2 1
88 231