• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
16 Lyhytaikaiset saamiset
milj. euroa 2013 2012
Myyntisaamiset 367 490
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 258 364
Muut saamiset 160 35
Siirtosaamiset 2 2
Yhteensä 420 401
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset 0 0
Muut saamiset 1 1
Yhteensä 1 1
Muut saamiset 17 80
Siirtosaamiset 12 20
817 992
Siirtosaamiset
milj. euroa 2013 2012
Korot 5 6
Verot - 1
Muut 8 15
13 22