• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
17 Oman pääoman muutos
milj. euroa          2013         2012
Osakepääoma 1.1. 40 40
Osakepääoma 31.12. 40 40
Kertyneet voittovarat 1.1. 1 035 1 036
Maksetut osingot -97 -90
Tilikauden voitto 304 89
Kertyneet voittovarat 31.12. 1 242 1 035
Jakokelpoiset voittovarat 1 242 1 035