• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
2 Liikevaihto
Liikevaihto toimialoittain
milj. euroa           2013           2012
Öljytuotteet 11 778 11 945
Uusiutuvat polttoaineet 2 0
Öljyn vähittäismyynti 0 0
Muut 111 114
Liiketoimintojen välinen myynti -68 -67
11 823 11 992
Liikevaihto markkina-alueittain
milj. euroa 2013 2012
Suomi 5 604 6 424
Muut Pohjoismaat 1 779 1 981
Baltian maat, Venäjä ja Puola 789 681
Muu Eurooppa 2 589 1 873
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 707 860
Muut maat 355 173
11 823 11 992