• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
20 Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
milj. euroa 2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 1 294 1 292
Lainat rahoituslaitoksilta 124 487
Velat saman konsernin yrityksille
Muut pitkäaikaiset velat 903 551
Muut pitkäaikaiset velat 5 7
Siirtovelat 6 2
2 332 2 339
Viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua erääntyvät korolliset velat
milj. euroa 2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 398 447
Lainat rahoituslaitoksilta 17 23
Velat saman konsernin yrityksille 858 511
1 273 981
Lyhytaikainen vieras pääoma
milj. euroa 2013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 165 342
Saadut ennakot 0 1
Ostovelat 997 1 022
Velat saman konsernin yrityksille
Saadut ennakot 0 0
Ostovelat 116 107
Muut lyhytaikaiset velat 139 422
Siirtovelat 0 0
Yhteensä 255 529
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat 8 2
Muut lyhytaikaiset velat 0 0
Yhteensä 8 2
Muut lyhytaikaiset velat 261 368
Siirtovelat 105 94
1 791 2 358
Lyhytaikaiset siirtovelat
milj. euroa 2013 2012
Palkat ja henkilösivukulut 49 42
Korot 26 29
Verot 28 18
Muut 2 5
105 94
Korolliset ja korottomat velat
milj. euroa 2013 2012
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 2 324 2 332
Koroton 8 7
2 332 2 339
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen 304 608
Koroton 1 487 1 750
1 791 2 358