• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
22 Johdannaissopimukset
Korko- ja valuuttajohdannaiset ja osaketermiinit
milj. euroa 2013 2012
Kohde-
etuuden 
arvo
Käypä arvo   Tulouttamatta Kohde-
etuuden 
arvo
Käypä arvo   Tulouttamatta
Koronvaihtosopimukset  800 17 -4 1 030 26 -6
Valuuttatermiinit 1 452 11 10 1 945 15 11
Valuuttaoptiot
Ostetut 196 2 2 113 0 0
Asetetut 192 3 3 92 2 2
Öljy- ja rahtijohdannaiset
2013 2012
Määrä
milj. bbl
Käypä arvo Tulouttamatta Määrä
milj. bbl
Käypä arvo Tulouttamatta
Myyntisopimukset 6 -11 -11 19 13 13
Ostosopimukset 8 10 10 17 -10 -10
Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja valuuttaoptioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Öljypörsseissä noteerattujen johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin.
Öljypörssien ulkopuolella tehtyjen hyödykejohdannaisten käyvät arvot perustuvat niistä aiheutuvien markkinanoteerausten mukaisten kassavirtojen nykyarvoon. Trading-tarkoituksissa tehdyt fyysiset osto- ja myyntisopimukset tulkitaan johdannaisiksi ja raportoidaan johdannaissopimukset-taulukossa.