• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
25 Riita-asiat ja mahdolliset oikeusprosessit
Suomen tulli on määrännyt Neste Oilin maksamaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitelain mukaisen velvoitteen alittamisesta vuosina 2009 ja 2010 yhteensä noin 44 milj. euron seuraamusmaksun. Jakeluvelvoitelaissa määrätään nestemäisiä polttoaineita jakelevat yhtiöt täyttämään biopolttoaineilla määrätyn energiasisältöosuuden asiakkaille kulutukseen toimitetuista polttoaineista. Jakeluvelvoitelailla tähdätään liikenteen biopolttoaineiden käytön lisäämiseen ja sitä kautta päästöjen pienentämiseen. Neste Oil on toimittanut markkinoille jakeluvelvoitelaissa edellytetyn määrän biopolttoaineita vuosina 2009 ja 2010. Neste Oil kiistää Tullin tulkinnan ja katsoo noudattaneensa jakeluvelvoitteen täytössä tuolloin voimassa ollutta lainsäädäntöä. Yhtiön ja Tullin erimielisyydessä on kyse jakeluvelvoitelain tulkinnasta. Neste Oil on valittanut Tullin päätöksestä ja pitää seuraamusmaksua perusteettomana, ja siksi seuraamusmaksulla ei ole tulos- eikä tasevaikutusta vuonna 2013. Seuraamusmaksu on maksettu tammikuussa 2014, jolloin sillä on vaikutus yhtiön kassavirtaan.