• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
3 Liiketoiminnan muut tuotot
milj. euroa                         2013                      2012
Vuokratuotot 8 9
Myyntivoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 0
Vakuutuskorvaukset 6 2
Saadut avustukset 2 3
Muut 4 2
21 16