• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
4 Materiaalit ja palvelut
milj. euroa       2013      2012
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 11 015 10 992
Varastojen muutos -47 -59
10 968 10 933
Ulkopuoliset palvelut 5 6
10 973 10 939